Kerro meille, mitä olet oppinut vapaaehtoistoiminnassa!

kysely_kuva

Vapaaehtoistoiminnassa opitaan erilaisia asioita tiimityöstä tietotekniikkaan, kuten olemme aiemmin tässäkin blogissa kertoneet. Asiaa on tutkittu erilaisista näkökulmista ja usein on havaittu, että vapaaehtoiset tyypillisesti kokevat oppivansa esimerkiksi ryhmätyötaitoja. Sen sijaan luku-, numero- ja tietoteknisten taitojen omaksumiseen vapaaehtositoiminnassa tai -työssä ei olen tutkimuksissa kiinnitetty paljoa huomiota. Silloinkin, kun asiaa on tutkittu, vapaaehtoisten on ollut vaikeaa tunnistaa niihin liittyvää oppimista, kuten esimerkiksi Krahnin ja kumppaneiden (2002) kandalaisten nuorten parissa tekemä tutkimus esittää.

TAIKOJA-hankkeessa haluammekin nyt selvittää sekä perustaitojen että muiden taitojen oppimista vapaaehtoistyössä. Olemme tätä varten laatineet kyselyn, jossa kartoitetaan oppimiskokemusten lisäksi erilaisten taitojen hyödyntämistä. Kysely on kaikenikäisille vapaaehtoisille tarkoitettu, ja toivomme mahdollisimman monen vapaaehtoisen vastaavan kyselyyn ja kertovan oppimiskokemuksistaan!

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia ja vastausaikaa on maaliskuun loppuun asti. Vastaaminen tapahtuu nimettömästi ja vastauksia hyödynnetään julkaisuissa sekä järjestöjen ja oppilaitosten koulutus- ja hanketoiminnan kehittämisessä. Vastaus tallentuu, kun lopuksi napsauttaa lähetä-painiketta.

Jos osa kysymyksistä tuntuu haastavilta, vastaa niihin, joihin pystyt.

Kerro perustaitojen oppimisesta meille, me haluamme kuulla kokemuksistasi! Kyselyä saa myös vapaasti jakaa eteenpäin – toivommekin, että kyselyä jaetaan oppilaitoksissa, järjestöissä ja kaikkialla, jossa on vapaaehtositoiminnassa mukana olevia henkilöitä!

Vastaa kyselyyn täällä.