Kaupan alalla tarvitaan monipuolisesti IT-taitoja

Taito-ohjelmaan kuuluva Työelämän ICT-taidot kaupan alalla -hanke järjesti 2.11. seminaarin, jossa esiteltiin hankkeen tähänastisia tuloksia ja pohdittiin digitalisaation vaikutuksia kaupan alaan sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta laajemminkin.

Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSEn koordinoimassa hankkeessa on kehitetty ICT-taitojen sparrausmallia yhdessä alan toimijoiden kanssa, joka sisältää alkutestin, henkilökohtaisen koulutussuunnitelman ja siihen sopivaa koulutusta ja lopputestauksen. Testaaminen on perustunut RUSEssa aiemmin kehitettyihin malleihin, ja tulokset ovat tähän asti olleet lupaavia.

 

Marjut Muhonen esittelee hankkeen tuloksia

 

Sekä taikoja-hankkeen puheenvuoron tilaisuudessa pitäneen Mika Sihvosen että ICT-hankkeen koordinaattori Marjut Muhosen puheenvuoroissa oli vahvasti esillä tutkimustulosten herättämä ajatus siitä, että aikuiset hallitsevat tieto- ja viestintätekniikan käytön ennen kaikkea harrastuneisuuden kautta: kun se yhdistyy arkeen, taitoja opitaan käyttämään. RUSEn hankkeessa testattujen henkilöiden kohdalla on havaittu, että käyttötottumukset selittivät jopa 75 % heidän osdaamisestaan, ja koulutus ja ikä yhteensä vain noin neljäsosan. On siis olennaista, että esimerkiksi työssä kaikki käyttäisivät tekniikkaa, eikä sitä delegoida parhaiten osaaville – tekniikka on kuitenkin koko ajan enemmän läsnä myös elämässämme kansalaisina, kuten Päivi Lipponen puheenvuorossaan muistutti.

mika-sihvonen-2-11-2016Taikoja-hankkeen puheenvuoron piti Mika Sihvonen

Kaupan alalla on paljolti kyse asiakkaan kohtaamisesta prosessin eri vaiheissa, kertoi tutkija Pauli Komonen. Tieto- ja viestintätekniikka voivat auttaa yrityksiä ja työntekijöitä luomaan monenlaista arvoa kuluttajalle, jonka toiveet ovat aikaisempaa henkilökohtaisemmassa ja elämyksellisemmässä kokemuksessa.

Kaupan ala on muuttunut nopeasti ja tieto- ja viestintätekniikkaa haastaa sen muuttumaan yhä. Työntekijät tarvitsevat monelaista osaamista sekä logistiikan että asiakaspalvelun tehtävissä, ja tässä hankkeessa on kumppanien (Palvelualojen Ammattiliitto PAM, Työväen Sivistysliitto, useat kaupan alan yritykset) kesken pyritty kehittämään osaamista digitalisaation hallintaan sekä työntekijöiden ammatillisen aseman parantamiseen.