Kansalaisten opetusohjelmassa opittiin soveltamaan perustaitoja ja kuuntelemaan

”Perustaidot liittyvät aina arkisiin tilanteisiin, joissa niitä käytetään, mutta niiden opetus ja oppiminen tapahtuvat usein arjesta irrallaan”, kertoo Alex Stevenson brittiläisestä Learning and Work Institute -organisaatiosta. Hän koordinoi vuosina 2015-2016 Citizens’ Curriculum (kansalaisten opetusohjelma) -nimistä ohjelmaa, jossa kokeiltiin luku-, numero- ja digitaitojen yhdistämistä terveyteen, kansalaisten osallistumiseen ja oman talouden hallintaan liittyviin taitoihin.

Ohjelma rakennettiin Learning and Work Instituten aiempien tutkimusten tuloksia hyödyntäen. Tästä syntyi idea konseptille, jota voi soveltaa erilaisissa aikuiskoulutusta tarjoavissa organisaatioissa: oppilaitoksissa, järjestöissä ja monenlaisissa yhteisöissä.

”Kansalaisten opetusohjelmassa” oli erityistä se, että pilottikoulutukset luotiin yhdessä oppijoiden kanssa kuunnellen heidän tarpeitaan. Koulutukset räätälöitiin jollekin ryhmälle, kuten maahanmuuttajille tai asunnottomille. Pilotit toteutettiin joko verkostojen tai moniammatillisten työryhmien yhteistyönä, jolloin toteuttajien keskuudessa oli sekä kohderyhmän että aikuiskoulutuksen tuntemusta. Tämä auttoi myös osallistujien tavoittamisessa.

Stevenson mainitsee esimerkkinä asunnottomien kanssa toteutetun koulutuksen, jossa perustaidot oli yhdistetty esimerkiksi paikallisen päiväkeskuksen johtamiseen, jolloin opiskelijat kehittivät perustaitojen ohella monenlaisia kansalaistaitoja. Lisäksi he tuottivat teatteriesityksen, jota esitettiin alueen asukkaille.

Ohjelmasta on ollut hyötyä sekä oppijoille että koulutuksen toteuttajille. Erityisen myönteisenä tuloksena oli opiskelumotivaation kasvu, jota kokivat lähes kaikki osallistujat. Osan kohdalla se oli vaikuttanut siihen, että he olivat hakeutuneet lisäopintojen pariin. Työllistyminen ei ollut hankkeen alkuperäinen tavoite, mutta noin kolmasosa mukana olleista opiskelijoista oli tuloksena ainakin hakenut työtä. Kaksi kolmasosaa osallistujista koki elämänlaatunsa parantuneen.

Mukana olleet oppilaitokset oppivat kohtaamaan erilaisia opiskelijoita ja koulutuksen yhteiskehittäminen on auttanut heitä vastaamaan paremmin opiskelijoiden tarpeisiin ja kehittämään koulutustarjontaansa.

Ohjelmassa havaittiin, että kaikentasoiset oppijat hyötyvät mallista, mutta eniten hyötyvät he, joiden perustaidot ovat alhaisella tasolla. Kokonaisvaltainen lähestymistapa perustaitojen oppimiseen auttoi heitä myös osallistumaan oman yhteisönsä elämään, ja koulutusten avulla pystyttiin vastaamaan hyvin arjen haasteisiin, kuten omien lasten koulunkäynnin tukemiseen.

Suomalaisille aikuiskouluttajille Alex Stevenson haluaa jakaa kaksi tärkeää kokemusta: Ensinnäkin perustaitojen sitominen arkisiin tilanteisiin ja niissä tarvittaviin kansalaistaitoihin on olennaista, ja lisäksi on tärkeää tietää, millaisia osallistujien arjen haasteet ovat. Yhteiskehittämisellä saadaan aikaan hyviä tuloksia, ja se vaatii koulutuksen suunnittelussa aikaa.

Lue lisää ohjelmasta täältä. Videohaastatteluja opiskelijoiden ja toteuttajien kanssa löydät täältä.

Kommentit

Tärkeä pointti liittää tärkeät taidot arjen haasteisiin sekä kansalaisena osallistumisen valmiuksiin.

Maarit Mäkinen

29.01.2018 12:04