Infograafit apuna Yhdessä taitaen -hankkeen tulosten mallintamiseen ja palvelumuotoiluun

Yhdessä taitaen -hankkeessa mietittiin tekijöiden joukolla, miten saataisiin mallinnettua hankkeessa kehitetyt palvelupilotit siten, että onnistuneista piloteista voitaisiin kertoa mahdollisimman selkeästi perustaitoteeman mukaan. Päädyttiin kuviin ja pieneen määrää tekstiä, koska kyseessä on perustaitoihin keskittyvä ESR-hanke ja näin syntyi idea infograafeista.

Perustaitojen äärellä ovat Diakonissalaitoksen koordinoiman hankkeen myötä olleet Diakonissalaitoksen Vamos-toiminta nuorille, sekä Rinnekoti ja ulkopuolisina osatoteuttajina ammattiopisto Live sekä Turun kristillinen opisto.

Hankkeessa on onnistuttu kehittämään viisi pilottia, joista kaikille on tiedossa jatko myös hankkeen jälkeen. Infograafien suunnittelu aloitettiin yhteisellä työpajalla, jonka jälkeen jokaisella oli alustava suunnitelma, joita työstettiin yhdessä graafikon ja käsikirjoittajan kanssa.

Matikkakummi-infograafista löydät tietoa Turun Vamoksella käynnistetystä pilotista, jossa vapaaehtoiset matematiikan taitajat antavat tukiopetusta yksityisopetuksena kerran viikosta. Tämä toiminta on saanut osittaisen rahoituksen Turkulaiselta säätiöltä ensi vuodelle ja siirtyy siis osaksi Vamos Turun toimintaa.

Oppimisen äärellä on oltu myös koko Vamoksen henkilökunnan kanssa, ja työkaluja valmentajille on tarjottu hankkeesta perusasioihin keskittyvällä koulutuksella niin sisäisellä sähköisellä koulutusalustalla (E-Rin) kuin syventävällä vertaiskoulutuksella. Tavoitteena on ollut, että tulevaisuudessa Vamos-valmentajat osaavat entistä paremmin kohdata oppimisen haasteet, tietävät niiden taustalla toimivista mekanismeista ja heillä on työkaluja mahdollisten pelkotilojen purkuun niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksessa. Koulutus sähköisellä oppimisalustalla toimii myös hankkeen jälkeen, jolloin uudet valmentajat pääsevät myös mukaan perehdytykseen tästä tärkeästä aiheesta.

Ponnahduslauta on Rinnekodilla kehitetty koulutus kehitysvammaisille, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaiden perustaidot sille tasolle, että he voisivat noin puolen vuoden jälkeen osallistua yksilölliseen työhönvalmennukseen. Tavoitteeseen päästään harjoittelemalla ryhmässä, yksin sekä työpaikoilla. Ponnahduslauta on tarkoitus muotoilla vielä lopulliseksi palveluksi kevään 2021 aikana, jonka jälkeen kunnat voivat ostaa asukkailleen palvelua, jonka tavoitteena on työllistymisen mahdollistaminen.

Maahanmuuttajien kotoutumisen tarpeesta järjestettävä Telma on ammattiopisto Liven kehittämä joustava opetusjärjestely niille opiskelijoille, joilla on kielitaidossa sekä oppimisessa haasteita. Samaan aikaan kun käydään läpi Telman opetussuunnitelman mukaisia opintoja, rakennetaan jokaiselle opiskelijalle tarvittava tukiverkosto. Ryhmää myös integroidaan aktiivisesti muihin ryhmiin opiskeluissa ja osana opintoja on myös työharjoittelut.  Tämän tyyppinen Telma on jäämässä ammattiopisto Livelle perusrahoituksella ja toimintaa on tarkoitus jopa laajentaa nykyisestä yhdestä ryhmästä kahteen ryhmään.

Taiko-ryhmässä puolestaan suoritettaan aikuisten perusopetusta, kun oppimista ja etenemistä ei jostain syystä tapahdu normaalissa ryhmässä Turun kristillisellä opistolla. Oppimisen tueksi on mietitty erilaisia oppimisympäristöjä, toteutettu videoita opiskelijoita osallistaen ja tehty myös ns. lunttilappuja opiskelujen tueksi. Osana opetusta on ollut muiden haasteiden purkamiseen Vamos-valmennus, josta tulokset ovat olleetkin lupaavia.  Taiko-ryhmä on myös saanut jo muuta rahoitusta ja toiminta on laajenemassa yhdestä ryhmästä kahteen ryhmään.

Tässä siis nämä pilotit lyhyesti kuvattuna, mutta kuvat kertovat paremmin, eli kannattaa käydä tutustumassa infograafeihimme tästä linkistä. Ja on hyvä muistuttaa, että vaikka pilotit eroavat toisistaan ja on tehty eri paikoissa, on kaikessa kuitenkin ollut pohjana yhdessä tekeminen sekä tiedon ja taidon jakaminen. Kiitos näistä hienoista tuotoksista kuuluukin jokaiselle hankkeen matkassa mukana olleelle, on ollut ilo tehdä töitä tässä osaavassa, iloisessa ja ahkerassa tiimissä!

Kirjoittaja: Emma Nylund, projektipäällikkö, Yhdessä taitaen -ESR-hanke, Diakonissalitos