Hanketyöntekijän työhyvinvointi etätyössä – tuunaa työsi mielekkäämmäksi!

Etätyöstä tuli keväällä monelle yllättäen keskeinen osa arkea, kun koronaviruksesta johtuvat rajoitustoimet otettiin käyttöön. Nähtäväksi jää, säilyykö etätöiden suosio, kun korona-aika on selätetty. Pitkään kestäneen etätyön uskoisi kuitenkin tuovan työelämään pysyvästi uusia käytäntöjä.

Asiantuntija Heidi Ristolainen. Kuva: Susanna Nordvall.

Työhyvinvointiin on tärkeää kiinnittää huomiota myös etätöissä. Kun tekee töitä kotona, työ ja vapaa-aika pyörivät samoissa ympyröissä. Näin ollen on hyvin tärkeää pystyä palautumaan työstä kunnolla.

Työelämän asiantuntija Heidi Ristolainen Opintokeskus Siviksestä ja Osuvat taidot -hankkeesta kertoi kevään Taito-kahveilla työhyvinvoinnin ylläpitämisestä etätyössä ja antoi vinkkejä työn tuunaamiseen ja työskentelyyn kotikonttorissa.

Kuormitus- ja voimavaratekijät tasapainoon

Työssä on luontaisesti kuormitustekijöitä ja ihminen kestääkin hyvin lyhytaikaista kuormaa. Sen sijaan monen kuormitustekijän kasautumisesta johtuva kuormittuminen voi olla pidemmän päälle haitallista.

Etätyön kuormitustekijöitä voivat olla esimerkiksi työyhteisön tuen puute, tiedonkulun haasteet, itsensä johtamisen haasteet ja työergonomia. Katso vinkit itsensä johtamiseen tästä blogitekstistä!

Kuormittumiselta suojaavat työn voimavaratekijät, kuten toimiva työyhteisö, joustavat työajat ja sopivan haasteellinen työ. Voimavaratekijät auttavat myös palautumaan työstä.

Tuunaa työpäiväsi mielekkäämmäksi!

Omaa ja työyhteisön hyvinvointia voi edistää esimerkiksi hyvällä tiedonhallinnalla sekä kiinnittämällä huomiota palautumiseen ja vuorovaikutukseen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Tietoa on suodatettava ja aktiivinen tiedonjakaminen omista vastuualueista on tärkeää. Palautumiseen kannattaa kiinnittää huomiota ja pohtia omaa kuormitusta. Oman vapaa-ajan lisäksi on myös kunnioitettava kollegoiden vapaa-aikaa. Etätyössä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten vuorovaikutus hoidetaan. Myös palaverien ulkopuolella on hyvä jakaa ilonaiheita ja onnistumisia.

Omaa työhyvinvointia voi lisätä esimerkiksi tuunaamalla työpäivästä mielekkäämmän. Tuunaamisella ei muuteta itse työtä, mutta esimerkiksi tekemisen tapaa, omaa asennetta ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita, kuten palautteen antamista ja pyytämistä, muokataan itselle sopivampaan muotoon.

Tuunaamisen voi aloittaa etsimällä työstä erilaisia kohtia, joihin voi itse vaikuttaa ja jotka voi tehdä eri tavalla. Hiljalleen syntyy uusia rutiineja, kun asian tekee pidemmän aikaa eri tavalla.

Vinkit toimivaan kotikonttoriin

  • Vaihda työasentoa päivän aikana. Hyviä vinkkejä ergonomisista työasennoista kotioloissa saat esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen sivuilta.
  • Huolehdi tauoista, myös lounastauosta!
  • Hyödynnä työmatkasta säästyvä aika liikkumiseen.
  • Palaudu. Työ on työaikaa ja vapaa-aika on vapaa-aikaa myös etätyöpäivinä.
  • Huomioithan, että tapaturmavakuutuksissa saattaa olla työnantajakohtaisia eroja.