Elämää hankkeen päättymisen jälkeen – tuotteistamiskoulutuksen viimeinen kerta to 8.3.2018

Kokoonnuimme hanketoimijoiden kanssa vielä kerran oppimaan lisää tuotteistamisesta. Tämänpäiväinen koulutus oli puolen päivän mittainen ja tavoitteenamme oli päästä kiinni hanketyön yhteen vaikeimpaan tehtävään: hanketulosten vakiinnuttamiseen ja levittämiseen. Marja Toivonen aloitti kertomalla, että kannattaa tätä tehtävää varten pohtia kehittämisen kohde ja asettaa tuotteen vakiinnuttamiseen ja levittämiseen tavoite. Viestintä on myös oleellinen osa tuotteistamisprosessin loppuunvientiä. Siihen sisältyy myös keskeisten toimijoiden tunnistaminen ja vaikuttavuuden arviointi. Kaiken keskellä on siis tuote, joka oikeiden henkilöiden toimesta, hyvän viestinnän avulla ja suunnitelmallisesti toteutettuna saadaan vakiinnutettua ja levitettyä toimintakentälle.

Luonnollisesti hankkeen tuotteistamisessa pyritään selkiyttämään mitä hankkeessa on kehitetty. Se mitä hanke on tuottanut, täytyy pukea selkeäksi paketiksi, kuvata se sanallisesti sekä kuvallisesti ja ennen kaikkea miettiä, mikä on juuri oikea väline tämän viestin ulostuomiseen. Julkaisu tai ohjekirja, video tai koulutus voivat olla esimerkkejä tuotteistamisen vakiinnuttamisen välineestä. Marja kertoi, että viestinnässä tärkeää on suuntaamisen pohtiminen, viestintäväylien valinta, yhteyksien luominen ja verkostoituminen. Samaan aikaan kannattaa miettiä, miten toimii ”jakelupolitiikka”: onko materiaali ja tuotokset ilmaisia vai kehitetäänkö jotenkin myös maksullisia tuotteita. Kannattaa myös hankkeen aikana jo miettiä: onko tuote käytettävä, millaisia ohjeita annetaan ja miten tiedon varmasti löytää. Mielestäni uudet taidot ja tekniikka, kuten verkkoanalytiikka (kuten hakukoneoptimointi) voisi auttaa hankkeita tässä lisää!

Oikeiden toimijoiden löytäminen ja heidän sitouttaminen toiminnan jatkamiseen nousee myös asiaksi, johon kannattaa panostaa aikaa ja verkostoitumistyötä. Käytännössä se tarkoittaa oikeiden henkilöiden löytämistä, vastuutahon nimeämistä, asioiden sopimista ja toteutuksen seuraamista. Hankkeen päättymisen jälkeen voidaan lopuksi arvioida yksinkertaisesti (vähenikö ongelma, säästettiinkö rahaa), mutta hanketta kannattaa kuitenkin arvioida myös mm. palvelun laadulla, yhteiskunnallisella vaikutuksella ja asiakaskuntaa analysoimalla.

Noheva-hankkeen tärkeitä ajatuksia tuotteistamisen levittämisen näkökulmasta

 

Iltapäivän lopuksi teimme yhdessä viimeisen kerran ryhmätöitämme. Tehtävänä oli pohtia omaan hankkeeseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä, ehkä myös haasteita, jotka ovat merkityksellisiä ajatellen oman hankkeen toimintaa. Noheva-tiimissä pohdimme esimerkiksi hakukoneoptimointia, sivuston suunnittelun tärkeyttä (houkuttelevuus sekä käytettävyys) ja palautteen sekä analytiikan näkökulmia. Marja Toivonen kehotti meitä vielä pohtimaan erityisesti sitä, kuinka voimme erottua, miten meidän kohderyhmämme löytää meidän luo ja miten me viestimme olevamme ainutlaatuisia. Hankkeiden tuloksista on tarkoitus koostaa kuvauksia, joita voidaan liittää Taito-hankeperheen yhteiseen päätösjulkaisuun. Tämä yhteinen teos julkaistaan kesäseminaarissa tiistaina 5.6.2018, joten laittaa päivä jo kalenteriin. Ohjelma tulee olemaan huippuhyvä!

Kiitos osallistujoille!