Digitutoreilta tukea työelämän digitaitojen kehittämiseen

Työelämän digitalisaatio on yhä laajeneva haaste, joka koskettaa jokaista toimialaa. Robotiikka, automatisaatio ja teknologian nopea kehittyminen vaativat myös teollisuusalan toimijoilta uudenlaista osaamista. Miten näihin haasteisiin olisi mahdollista vastata?

Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hankkeen uunituore loppuraportti esittelee hankkeessa kehitetyn digitutor-toimintamallin, jonka perusajatuksena on kehittää toimialan sisälle digitaitojen vertaistutoreita, jotka opastavat ja auttavat kollegoitaan digipulmiin liittyvissä tilanteissa. Digitutor-koulutuksiin osallistui hankkeen aikana yhteensä 10 yritystä, joiden henkilöstöstä 39 henkilöä kouluttautui työyhteisönsä digitutoriksi. 

Hankkeessa luotu toimintamalli on koettu yrityksissä toimivaksi ja hyödylliseksi. Digitutorit ovat olleet erityisen hyödyllisiä mm. työvälineohjelmien käyttöön sekä toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmiin liittyvien digipulmien selvittämisessä. Vertaisdigituki on ollut yrityksille toimiva menetelmä kehittää työntekijöiden digiosaamista osana arkista työtä. 

Suorittavalla tasolla toimivalla työntekijällä on paljon  käytännön työhön liittyvää osaamista, joka vankkoihin digitaitoihin yhdistettynä antaa yrityksille myös uudenlaisia mahdollisuuksia toimintamallien kehittämiseen ja uusien innovaatioiden luomiseen. Työntekijöiden digitaitojen kehittäminen on sijoitus, joka kannattaa. 

Tutustu kattavaan julkaisuun tästä linkistä