DigiTaito-hankkeen syyskuulumisia

DigiTaito-hankkeessa aherretaan eri puolella Suomea hoitoalan ammattilaisten digitaalisen osaamissen vahvistamiseksi.

Suomen Diakoniaopiston Oulun kampuksella otetaan iPadit haltuun ja piakkoin on luvassa pilottikoulutusta mobiililaitteiden hyödyntämisestä varhaiskasvatuksessa.

Helsingissä järjestetään Tehyn ja Superin jäsenille maksutonta koulutusta ”Miten opiskelen verkossa”, jossa vahvistetaan digirohkeutta, kehitetään tiedonhaku- ja medialukutaitoja sekä pureudutaan erilaisiin verkkoalustoihin. Luvassa on myös tietokoneen perushallintaan liittyvä päivän koulutus ”Tietokoneen kesytys”.

Tampereen ammattikorkeakoulu on valmistellut viime kevään aikana hoitoalan työntekijöiden osaamisen kartoittamisen työkalua. Sillä selvitetään monipuolisesti vastaajan työhön liittyviä digitaalisia taitoja, kuten

  • tietokoneen ja mobiililaitteen peruskäyttötaidot
  • taitoa hyödyntää digitaalisia tietovarantoja ja kykyä opastaa asiakkaita digitaalisilla välineillä asioidessa
  • kykyä käyttää asiakkaiden itsenäistä kotona selviämistä ja turvallisuutta tukevia teknologioita
  • kykyä hyödyntää digitalisaatiota lääkehoidon toteutuksessa
  • mobiilikirjaamisen taitoja
  • kykyjä hyödyntää robotiikkaa ja muita teknisiä ratkaisuja työntekoa helpottamassa
  • kykyä etämittaamiseen ja toimintakyvyn arviointiin
  • taitoja etähoivaan ja digitaalisuuden hyödyntämiseen asiakkaan ohjaamisessa.

Osaamisen kartoittamisen pohjalta käynnistetään kaksi koulutuskokonaisuutta yhteistyössä Tampereen kaupungin kotihoidon sekä Oriveden kaupungin kotihoidon kanssa. Pilottikoulutukset käynnistyvät lokakuun alussa.

TAMKissa rakennetaan myös avointa 360˚-verkko-oppimisympäristöä, joka auttaa hoitoalan ammattilaisia vahvistamaan digitaalista ja teknologista osaamistaan sekä löytämään sujuvasti eri digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja, jotka tukevat ja helpottavat hoitotyötä tuoden samalla lisäarvoa asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin.

Lue lisää: www.digitaito.fi