Digitaalisuudesta tukea kielen ja käsitteiden oppimiseen

Voiko mobiililaitteiden appsit auttaa heikon kielitaidon maahanmuuttaja opiskelijoita ammatillisen sanaston hallintaan ja hyötykäyttöön -entä oppimisen prosesseihin? Kuinka asiakaspalvelutilanteita voi harjoitella tehokkaasti ja tehdä opiskelijoiden osaamista näkyväksi?

Omnian PROVED-hankkeessa digioppiminen jalkautui opetukseen monikulttuurisessa NAO- ryhmässä ( Nuorten aikuisten osaamisohjelma) hiusalalla. Ryhmän haasteena oli puutteellinen kielitaito sekä ohut tai olematon koulutausta. Suurin osa ryhmän opiskelijoista oli maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, jolla synnyinmaan koulutaival oli saattanut sodan vuoksi katketa muutamaan vuoteen.

FullSizeRender

Minulla oli tämän hankkeen puitteissa mahdollisuus tukea opettaja Lotta Kuivalaista hyödyntämään digitaalisia työkaluja ryhmän oppimisen proseseissa. Lähdimme liikkeelle tekemällä miellekarttaa siitä mitä oli tavoitteena oppia, tämän jälkeen pohdimme opiskelijoiden taitotasoa ja mahdollista teknologiaa ja lopuksi ehdotin millaisilla mobiilisovelluksilla oppimista voitiin tukea ja kuinka niitä käytettäisiin. Suunnittelun jälkeen olin rinnakkaisopettajana Lotan kanssa jalkauttamassa digitaalisia työkaluja käytäntöön. Lopuksi arvioimme prosessia ja kyselimme opiskelijoiden kokemuksia.

IMG_0419

Ensimmöisellä opetuskerralla opettelimme ammattisanastoa Popplet-sovellusta käyttäen. Opiskelijat etsivät sanalappujen avulla tuotteita, kuvasivat ne ja kirjasivat sanat Popplettiin ja lopuksi harjoittelivat kielen puhumista, esiintymistaitoja ja käsitteiden kertaamista esittelemälllä omat miellekarttansa (Poppletit) toisilleen.

IMG_1023.large

Toisella oppimiskerralla harjoittelimme asiakaspalveluprosessia, hiustenpesua. Videointi oli tässä paras työkalu. Kuvakäsikirjoituksen tekeminen yhdessä mahdollistaa sekä prosessin vaiheiden yhteisen pohdinnan sekä jälleen kerran ammattisanaston luontevan harjoittelemisen. Kuvausvaiheessa ja tuotoksia katsellessa osaaaminen ja sen kehittäminen tulee näkyväksi samalla kun se luontevasti kehittää opiskelijoiden itsetuntemustaitoja.

w1231

Kolmannella kerralla opikselijat tekivät sarjakuvasovelluksella mainoksia asiakaspalvelutapahtumaan hyödyntäen ensimmäisellä kerralla opittuja taitoja ja lopuksi neljännellä kerralla he tallensivat kuvin ja videoin asiakaspalvelutapahtumaa oppilaitoksen aulassa.

IMG_1028.large

Opiskelijat ottivat digitaalisten sovellusten hyötykäytön ilolla vastaan ja olivat innokkaita oppimaan uusia taitoja. Yksi syy tähän lienee se, että heillä oli aika tasokkaita mobiililaitteita käytössä itsellään, onhan se monelle suomeen ulkomaalaisena tulleelle ainut kanava pitää yhteyttä kotimaahan jääneisiin läheisiin.Toinen syy oppimisen intoon saattaa olla se, että yhdessä sovelluksilla touhutessa opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on läheistä, ei-hierarkista ja palkitsevaa. Innokkuus ja kiitollisuus ovat sanat jotka ensimmäisenä tulee mieleen kun ajattelee tuota projektia, tuntui että kaikilla oli halu ja ilo oppia – niin opiskelijoilla kuin opettajillakin!

Helena @ Omnia