Digiosaamiskirja julkaistaan 18.11.

InPromptu

InPromptu on Tieke ry:n koordinoima hanke, jossa lisätään työttömien yhdistysten ja muiden yhdistystoimijoiden digitaalista perusosaamista valmennuksia ja webinaareja järjestämällä. Hanke jatkuu 31.3.2021 saakka. Julkaisemme 18.11. verkossa avoimen digiosaamiskirjan, joka tarjoaa tukea itsenäiseen opiskeluun ja digitaitojen ohjaukseen. Ilmoittaudu täällä 18.11. järjestettävään osaamiskirjan julkaisuwebinaariin.

InPromptu-hankkeessa olemme tukeneet ja valmentaneet yhdistysten ja järjestöjen toiminnassa mukana olevia perusdigitaidoissa sekä yhteisöllisen työskentelyn taidoissa. Järjestämissämme digiohjaajavalmennuksissa olemme keskittyneet sisältöjen lisäksi myös ohjauksen pedagogisiin teemoihin. Digitaitojen karttumisen lisäksi tavoitteena on, että yhdistykset pystyvät itse tarjoamaan digivalmennusta matalan osallistumiskynnyksen malleilla. Valmennuksen jälkeen osallistujat ovat voineet hakea osaamismerkkiä, jonka vaatimuksena on mm. oman ohjauskokeilun suunnittelu.

Pedagogisen tuen lisäksi yhdistyksille on tarjottu paljon avoimia valmennusmateriaaleja, jotka löytyvät hankkeemme kotisivuilta. Ideana on, että yhdistystoimijat voisivat hyödyntää materiaaleja omissa, esimerkiksi tietoturvaa tai tietokoneen hankintaa käsittelevissä työpajoissaan. Matalan kynnyksen työpajojen ei ole tarkoituskaan olla valmennuksia, joissa yksi puhuu ja muut kuuntelevat, vaan siellä voidaan tutkia asioita yhdessä. Valmennuksissa voi tutustua yhdessä myös hankkeemme webinaaritallenteisiin.

Nyt julkaistava digiosaamiskirja on hyvää jatkoa olemassaoleville diaesityksille ja webinaaritallenteille. Osaamiskirja sopii aiheisiin tutustumiseen rauhassa omaan tahtiin. Kirjan voi tulostaa, ja siihen voi tehdä omia muistiinpanoja. Digiohjauksen näkökulmasta osaamiskirja voi ensinnäkin toimia materiaalina, joka jaetaan työpajoihin osallistujille ennakkoon tai jatkotutustumista varten. Toisaalta osaamiskirjassa on myös lukuisia tehtäviä, joita voi toteuttaa omissa työpajoissa – kaikessa digiohjauksessa tulee muistaa, että taitoja oppii lopulta vain tekemällä!

Digiosaamiskirja sisältää paljon vinkkejä ja tehtäviä, jotka tukevat digitaitojen harjoittelussa. Nämä ruudut löytyvät osiosta Tietoturva.
Digituen merkitys on korostunut tämän vuoden poikkeusaikana, ja eri tahot ovat jakaneet kokemuksiaan ja vinkkejä esimerkiksi Digi- ja Väestötietoviraston Digituki 2020 -tapahtumassa. Avointa ja suomenkielistäkin ohjelmateriaalia on verkossa paljon. Tämä voi muodostua haasteeksikin silloin, jos opiskelija ei ole varma, mistä aloittaa, tai jos tietoa täytyy koota itse useasta lähteestä. Siksi olemme pyrkineet kokoamaan osaamiskirjaan selkeän ja kattavan tietopaketin, jolla pääsee alkuun opiskelussa. Osaamiskirja sisältää myös paljon linkkejä ja ehdotuksia jatko-opiskeluun.

Jatketaan digitaitojen opiskelua, ja jaetaan tukeamme myös muille!

Mikko Eloholma & InPromptu-hankkeen väki

Voit ilmoittautua digiosaamiskirjan julkaisuwebinaariin ja muihin syksyn webinaareihin täällä.