Arki innostaa oppimaan - aikuisten numerotaitoja Norjassa

Norjan opetusministeriön yhteydessä toimivassa elinikäisen oppimisen keskus Kompetanse Norge keskittyy työssään sekä työllistymistä että osallisuutta edistävään osaamiseen. Sen kautta muun muassa rahoitetaan joitain vapaan sivistystyön toimintoja, tuetaan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja tehdään kansainvälistä yhteistyötä. Aikuisten perustaitojen kehittäminen on oleellinen osa organisaation työtä. Tähän kuuluu muun muassa oppilaitosyhteistyötä, opettajien kouluttamista sekä menetelmien kehittämistä.

Organisaatio kehittää perustaitoihin liittyvää osaamista ja ohjausta esimerkiksi hankkeiden avulla, ja erityisasiantuntijana työskentelevä Tanja Aas  on työssään erikoistunut aikuisten numerotaitoihin. Taikoja kysyi häneltä matemaattisten perustaitojen omaksumisesta aikuisiällä ja vinkkejä suomalaisille opettajille ja kouluttajille.

Arjen numerot lähtökohtana

”Numerotaitojen oppimisessa aikuisiällä on usein samanlaisia esteitä kuin muidenkin perustaitojen oppimisessa ja omaksumisessa”, kertoo Aas. Aikaisemmilla kokemuksilla on vaikutusta opiskelumotivaatioon, ja moni aikuinen kokee, ettei heillä ole aikaa. Hän painottaa myös, että myös numerotaitojen opiskelun tulisi liittyä oppijalle merkitykselliseen asiaan, ja aikuisten perustaitojen opiskeluun tulee löytää luontevia tilanteita. Norjassa on havaittu, että ihmiset eivät useinkaan edes ajattele käyttävänsä numerotaitoja jokapäiväisessä elämässään. Linja-autoaikataulujen ymmärtämistä pidetään itsestäänselvyytenä ja numerot ovat matematiikkaa, jonka opiskelusta koulussa voi olla ikäviä muistoja. Näiden kahden välistä yhteyttä ei aina huomata.

Numerotaitoja kannattaa opettaa aikuisille sitomalla ne arkipäivän asioihin. Hänen kokemuksensa mukaan erityisen hyvin tämä toimii, kun puhutaan henkilökohtaisesta taloudesta. Polttoaineen säästämiseen, ruoan hintaan ja laskujen maksamiseen liittyvien laskutoimintojen hallinta auttaa oppijaa ymmärtämään omaa talouttaan ja tekemään siihen liittyviä päätöksiä, mikä tekee oppimisesta motivoivaa. Numerotaitojen opiskelu kannattaa yhdistää myös lukutaidon ja digitaitojen kehittämiseen, koska monissa tilanteissa liittyy esimerkiksi erilaisten tekstien ymmärtämistä. Tästä esimerkkinä ruoanlaiton kaltaiset tilanteet.

Peruskäsitteitä kannustavassa ilmapiirissä

Numerotaitojen opettamiseen Tanjalla on muutamia vinkkejä. Tärkeää on tietää ja selvittää, mitä oppijat jo osaavat ja käydä läpi aivan peruskäsitteitä. Hänen mukaansa on esimerkiksi yllättävän yleistä, että luku ¼ käsitetään suuremmaksi kuin 1/3. Tämänkaltaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota aivan alussa, koska ne voivat aiheuttaa myöhemmin turhautumista. Lisäksi aikuiset eivät aina uskalla kysyä, jos eivät ymmärrä käsitteitä. Ilmapiirillä on vaikutusta numerotaitojen opiskelussa.

Aikuisten kanssa kannattaa myös käyttää aikaa siihen, että he pohtivat, mitä he haluavat numerotaitojen avulla saavuttaa. Usealle on tärkeää esimerkiksi auttaa lapsiaan läksyjen tekemisessä, hallita rahankäyttöään tai hakeutua jatko-opintoihin. Tämä motivoi oppimaan. Johdatteluna voidaan käyttää esimerkiksi perheen tai linja-auton kuljettajan päivää, jossa kehystarinan sisällä tehdään esimerkiksi ajankäyttöön, rahaan ja välimatkoihin liittyviä helppoja laskelmia.

Mitkä ovat sinun ideasi numerotaitojen oppimiseen ja opettamiseen?