Arjen tarpeet määrittävät ikääntyvien työntekijöiden opiskelua

Taikojan artikkeli ikääntyvien työntekijöiden perustaitojen kehittämisestä on julkaistu Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisussa.
 
Artikkeli tarkastelee ikääntyvien työntekijöiden perustaitoja ja niiden kehittämistä muuttuvan työelämän kontekstissa. Artikkeli perustuu haastattelututkimukseen. Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää miten ikääntyvät määrittelevät tarvitsemansa perustaidot ja miten he niitä kehittävät. Haastatteluiden mukaan taitojen vanheneminen on ikää merkittävämpi haitta, ja taitoja voidaan kehittää iästä riippumatta työnantajan tukitoimilla ja oppimista motivoivilla koulutuksilla. Haastatteluiden perusteella työnantajilta odotetaan nykyistä aktiivisempaa roolia esimerkiksi työntekijöiden tietotekniikkataitojen kehittämisessä. Työn ohessa toteutetut koulutukset ovat usein sopivin keino taitojen päivittämiseen. Ikääntyvien motivointi taitojen kehittämiseen vaikuttaa toteutuvan parhaiten kytkemällä oppiminen työtehtäviin tai työn ulkopuoliseen arkeen.