Adaptiivinen ongelmanratkaisu nousi seuraavan PIAAC:n perustaidoksi

OECD:n teettämä aikuisten perustaitoja mittaava PIAAC-tutkimus (The Program for the International Assessment of Adult Competencies) on edennyt toiseen vaiheeseen (2018-2023), joka toteutetaan yli 30 maassa. Parhaillaan on käynnissä kenttätutkimusten valmistelu ja testaus. Varsinainen aineiston keruu toteutetaan vuosina 2021–2022, ja julkaistavia tuloksia on luvassa vuonna 2023. Myös Suomi on mukana tässä vaiheessa.

Uudessa PIAAC:ssa perustaitojen kolmas elementti, ongelmanratkaisutaito teknologisesti kehittyneissä ympäristöissä (problem solving in technology-rich environments), on vaihtunut adaptiiviseksi ongelmanratkaisutaidoksi. Tämä käsitetään yksilöiden taidoksi ratkaista useita ongelmia samanaikaisesti, mikä vaatii lähestymisjärjestyksen hallintaa ja ongelmajoukkojen havainnointia. Mitattavia perustaitoja suunnitelman mukaan ovat nyt siis: lukutaito (literacy), numerotaito (numeracy) sekä adaptiivinen ongelmanratkaisu (adaptive problem solving).

PIAAC-tutkimuksen toiseen vaiheeseen on lisätty muitakin elementtejä, kuten taustatietojen social outcomes ja quality of the work environment. Kiinnostavaa on myös, että tutkimuksen suunnittelussa on nyt huomioitu sosiaalisiin suhteisiin ja tunne-elämään liittyvät taidot (socio-emotional skills). Nähtäväksi jää, onko näiden taitojen mittaaminen tutkimuksessa mahdollista. Optiona on suunnitteilla myös työnantajille suunnattu selvitys.

Lähde ja lisätietoja 2. vaiheesta: http://www.oecd.org/skills/piaac/about/piaac2ndcycle/