TAITO-hankeverkoston tarjontaa koko viikolle

Viikko on ollut työntäyteinen ja tarjonnut monia aikuisten perustaitoihin liittyviä uutisia ja toimintoja. Noheva-hankkeen loppuarvioinnin lomakekysely päättyi maanantaina ja vastaajia saatiin mukaan yli 30, joka oli varsin mainio määrä. Itsearviointikysely on pääpiirteiltään samansisältöinen kuin vuonna 2017 läpiviety väliarviointi, johon tuoreita arviointituloksia voidaan nyt verrata. TAIKOJA II -hanke tukee hankkeiden itsearviointia ja voi toteuttaa useita arviointiin liittyviä toimenpiteitä, kuten NOHEVAn tapauksessa kyselylomakkeen laadinnan ja tietojen koonnin. Varsinainen kysymyksenasettelu ja tiedonkeruu yleisesti on suunniteltava yhdessä hankkeiden kanssa. Hankkeiden toimijat, kuten hankevetäjät ovat parhaita asiantuntijoita siinä, ketkä pystyvät vastaamaan itsearvioinnin kannalta keskeisiin kysymyksiin. Yleisesti itsearvioinnin teemat käsittelevät hankkeiden tavoitteiden täyttymistä, kohderyhmien saavuttamista ja hankeviestinnän onnistumista.

Tiistaina haastattelimme Taito-hankeverkoston uutta tulokasta, OK-Siviksen vetämää Kansalaisen perustaidot -hanketta. Kaksivuotisessa hankkeessa on partnerina Kansansivistysliitto ja tarkoituksena on kehittää aikuisten perustaitojen brittiläisen Citizens’ Curriculum –mallin avulla. Hanke tulee pilotoimaan kaikkien PIAAC-kontekstin perustaitojen (luku, numero, ICT) edistämistä muutamassa eri kaupungissa.

Torstaina Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin, eli OPPI-VA-hanke piti loppuseminaarinsa Helsingin Paasitornissa. Itse en päässyt paikalle, mutta seurasin Youtube-lähetystä, josta kävi hyvin ilmi OPPI-VAn varsin kattava hankekauden toiminta. Tilaisuuden verkkolähetys toimi teknisesti varsin mallikaasti, esiintyjien ääni kuului moitteettomasti ja kamera seurasi salin tapahtumia. Seminaarissa esiteltiin Työ sujuvaksi -materiaalipankki ja samalla mukana olleet keskustelijat toivat esiin varsin kiinnostavia huomioita mm. siitä, kuinka kehittämishanke voi saada työnantajat ja ammattiryhmät kiinnostumaan hankkeen toiminnasta ja tarjonnasta. Seminaarin tallenne on tarjolla osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=-LppQUOibuc

Perjantaina osallistuin Finna-verkkopalvelun 5-vuotisjuhlaan. Finna on syntynyt Kansalliskirjaston vetämän KDK-kehittämishankkeen myötä palvelemaan eri käyttäjäryhmien tarpeita ja tarjoaa mm. kansallista kulttuuriperintöä verkkoportaalin kautta. Minna Karvonen OKM:stä toi esiin, että Finna on luotu siksi, että lukutaidot ja yhteisöllinen osallistuminen kehittyisivät. Tilaisuudessa puhui myös lastenkirjailija ja ohjelmointiaktivisti Linda Liukas, joka toi esiin, että kieltä ei opi sijamuotoja tankkaamalla vaan käyttämällä. Hän myös totesi, että nykylapset edustavat viimeistä sukupolvea, joka tunnistaa tietokoneen tietokonehiirestä. Taito-ohjelman kannalta tietokoneperustainen ongelmanratkaisutaito voikin tulevaisuudessa olla hankalammin osoitettavissa tai mitattavissa.