Taloustaidot tärkeitä kaikille – oma talous paranee euro kerrallaan

Marina Nygård esittelee kirjan teemoja

Säästäminen on nyky-yhteiskunnassa trendikästä: on erilaisia talouteen liittyviä podcasteja ja oma talous ja säästäminen ovat paljon esillä sosiaalisessa mediassa. Marthaförbundet on hiljattain julkaissut En euro i taget -kirjan, jossa käsitellään omaa taloutta ja taloustaitoja kestävän arjen neuvojen kautta. Kirjan kirjoittanut Marthaförbundetin talousneuvoja Marina Nygård esitteli kirjan sisältöjä puheenvuorossaan Educa-messuilla.

Taloustaidot ovat keskeisiä arjen taitoja, joiden oppimista ei voi väheksyä. Maksuhäiriöisiä on Suomessa yhä enemmän. Tällä hetkellä lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä, mikä on suuri määrä suhteutettuna väestöön. Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa elämään laajasti: se voi vaikeuttaa niin asunnon- ja työpaikansaantia kuin lainan tai luoton myöntämistä. Riski syrjäytyä yhteiskunnasta on todellinen.

En euro i taget -kirjassa nimen mukaisesti siinä korostetaan, että oma talous paranee pienin muutoksin ja valinnoin – euro kerrallaan. Perinteisesti suomalaiset eivät ole mielellään puhuneet rahasta, vaan se on nähty yksityisasiana. Rahanpuute aiheuttaa usein häpeää ja ahdistusta. Pitkään jatkuessa hankala taloustilanne syö psyykkisiä voimavaroja.

Koulutuksella on iso merkitys talouskasvatuksessa, sillä kaikki eivät opi kotona omaan talouteen liittyviä taitoja. Jokaisen on kuitenkin jatkuvasti tehtävä arjessa talouteen ja rahankäyttöön liittyviä valintoja. Nygård kertoi Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaan puutteelliset taloustaidot omaavilla on suurempi riski kärsiä mielenterveysongelmista. Merkille pantavaa on se, että kyse on nimenomaan taidoista – ei siitä, miten paljon rahaa on käytettävissä. Tämän takia taloustaitojen merkitystä jokaiselle tärkeänä kansalaistaitona onkin korostettava.

Linkkejä omaan talouteen liittyviin materiaaleihin verkossa:

Lisätietoa Marthafördundetin En euro i taget -projektista (ruotsiksi)
Marthaförbundetin Marthapodden – omaan talouteen liittyviä podcasteja (ruotsiksi)
Marttaliiton Marttakoulun Omat rahat -materiaali (suomeksi)
Marttaliiton rahat riittää -blogi (suomeksi)