Osallistaminen ja aikuiskasvatus puhuttivat ImplOED-seminaarissa Helsingissä 17.11.2017

Maahanmuuttajien ja muiden ryhmien osallistaminen aikuiskoulutuksen avulla oli aiheena Eurooppalaisen OED-verkoston ja Kansanvalistusseuran järjestämässä eurooppalaisessa ImplOED-seminaarissa Helsingissä 17.11.2017.

Seminaarissa tuotiin esiin, miten aikuiskoulutuksen tulisi järjestää käytäntöjään ja oppimisympäristöjään siten, että ne mahdolistavat mahdollisimman monen aikuisen opimisen. Tätä korosti Namibian Qualifications Authority -organisaation Franz Gertze, joka puhui siitä, miten osallistavan kasvatuksen ja elinikäisen oppimisen periaatteet saadaan yhdistettyä osaamisen viitekehyksiin. Helsingin yliopiston professori Kristiina Kumpulaisen esittelemät näkökulmat korostivat oppijoiden identiteettien ja todellisuuden hahmottamista, jotta voisimme aikuiskouluttajina tarjota mahdollisimman relevanttia koulutusta.

 

Oppijan oppimisympäristöt ovat kuin metrokartta, esitti Kristiina Kumpulainen. Kartanlukutaito on aikuiskouluttajalle tärkeä taito.

Omniassa työskentelevä Bahar Mozzafari avasi osallistujille aikuiskoulutuksen integraatiolle tarjoamia mahdollisuuksia. Taikoja-hankkeen kuulijoita kiinnostivat esimerkiksi kohtaamisen tavat. Maahanmuuttajat kokevat suurempaa osallisuutta luonnollisissa kohtaamisissa, joissa he ovat esimerkiksi oppilaitoksen muiden opiskelijoiden kanssa vuorovaikutuksessa. Instrumentaaliset, virallisluonteiset kohtaamiset taas saattavat vieraannuttaa, vaikka seminaarin paneelissa puhuttiin siitä, että niitä ei oppilaitosyhteyksissä aina voi välttää.

Erityisen kiinnostavia olivat esimerkit maailmalta, joissa oli kehitetty toimintamalleja aikuisten oppijoiden osallistamiseen. Itävaltalainen KAMA-yhdistys on kehittänyt vertaisoppimisen malleja, joissa turvapaikanhakijat, pakolaiset ja maahanmuuttajat vetävät kursseja paikallisille. Ruotsissa taas kansanopistot ovat kehittäneet monenlaista osallistavaa toimintaa. Britannian esimerkki Citizens’ Curriculum on Learning and Work Institute -organisaation kehittämä malli, joissa aikuisten perustaidot linkitetään esimerkiksi arjen talouden hallintaan ja terveyden edistämiseen.

Päivän aikana opittua käsiteltiin myös paneelissa. Rahoituksen lisäksi keskustelijat nostivat esiin monenlaisia kohtaamiseen ja osallistamiseen liittyviä kysymyksiä. Vertaisoppiminen koetaan tässä ajassa erityisen hyvin osallisuutta lisääväksi menetelmäksi, mikä nousi myös päivän esimerkeissä esiin.

Taikoja-blogi palaa myöhemmin seminaarin tunnelmiin esittelemällä lähemmin brittiläisen Citizens’ Curriculum -mallin. Pysykää kuulolla!