Mitä tapahtuu hankkeen päätyttyä?

osuma

Osuma – Osallistumalla osaamista -koordinaatiohankkeen, eli TAIKOJA II:n sisarhankkeen Katri Halonen on kirjoittanut hyödyllisen oppaan sosiaalisten innovaatioiden juurruttamisesta. Kirjassa käsitellään monipuolisesti kehittämisprojektien elinkaarta, kumppanuuksia, hankkeen vakiinnuttamista ja muita juurruttamisen mahdollistavia seikkoja.

https://www.theseus.fi/handle/10024/498615