Ennakointikamari: Koulutus tulevaisuuden keskeinen tavoite!

toffler-alvin

korpi-maria

Vierailu Ennakointikamariin tapaamaan Maria Korpea oli avartava kokemus. Ennakointikamarissa tehdään merkittävää kehittämistyötä yhteistyössä elinkeinoelämän, järjestöjen, organisaatioiden ja oppilaitosten kesken.

Ennakointikamarin selvityksen mukaan Uudellemaalle syntyy vuoteen 2030 mennessä lähes yhtä paljon työpaikkoja kuin koko muuhun Suomeen yhteensä.

Pääkaupunkiseudulla tulee korostumaan palvelualojen työvoima-ja koulutustarve.  Poistuma kuitenkin synnyttää merkittävä tarvetta myös tekniikan ja teollisuuden aloille.

Selvityksen mukaan toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista valmistuu ihan liian vähän opiskelijoita tulevaisuuden työvoima -tarpeeseen nähden. Opiskelijoita voisi olla jopa 50 -60 % nykyistä enemmän.

Erityisenä haasteena nähdään tulevaisuudessa se, että kouluttamattomien työmarkkinat ovat lähes katoamassa. 

Pääkaupunkiseudulla on runsaasti nuoria, joilla on vain perusasteen koulutus ja 25–29-vuotiaista jopa viidennes on vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa.  Kasvava maahanmuutto on myös haaste.  Jopa puolet pääkaupunkiseudulle muuttavasta väestöstä on ulkomaalaistaustaista.

Työvoimatarpeiden saavuttamiseksi, työelämän kehittämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorten, nuorten aikuisten ja maahanmuuttajien saaminen koulutukseen pitää olla tulevaisuuden keskeinen tavoite.

Alla linkki ennakointikamarin sivuille: