Verkostosta tukea hankearkeen

Turun alueen Taito-hankeverkoston hankkeet Yhdessä taitaen ja Lukemattomat mahdollisuudet  kokoontuivat torstaina 16.1. yhteisen aamiaispöydän ääreen idylliseen Turun Park Hotelliin. Aamiaisen lomassa keskustelimme hankkeiden kuulumisista ja yhteistyön paikoista liittyen mm. perustaitojen, kuten luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen vahvistamiseen ja etenkin maahanmuuttajien asemaan. 

Aamupalapöydän äärellä keskusteluun nousi myös hankeverkoston ja sen tarjoaman tuen tärkeä merkitys käytännön arkisessa hanketyössä. Verkostolla on paljon hiljaista ja näkyvääkin osaamista ja tietoa liittyen moniin käytännön hanketyössä vastaan tuleviin kysymyksiin, jotka voivat liittyä esim. raportoitiin, talousasioihin tai käytännön toimenpiteiden suunnitteluun ja arviointiin. Keskustelimme yhteisesti myös mm. ohjausryhmätyöskentelyn hyväksi havaituista menetelmistä ja työskentelytavoista. 

Yhteinen osaamisen jakaminen ja hyvien toimintamallien levittäminen hankeverkoston sisällä hyödyttää kaikkia ja tuo myös lisämotivaatiota hankkeiden toteuttamiseen. Yhteistyö hankeperheen sisällä on tärkeä ja kiinnostava osa hanketoimintaa. 

Kirjoittaja: Tiina Suni, Turun ammattikorkeakoulu