8 vinkkiä hanketiedon jalkauttamiseen

TAITO-ohjelman hankkeiden projektipäälliköille järjestetyssä webinaarissa keskusteltiin hankkeiden jalkauttamisesta. Webinaarin alustajana oli projektikoordinaattori Virpi Hirvensalo, joka on toiminut yli 10 vuotta erilaisissa projektitehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee Turun kaupungin sivistystoimialalla Kartta.Nyt -paikkatietohankkeen sekä ammatillisen koulutuksen robotiikkahankkeiden parissa. Maantieteen alueella hän on aiemmin koordinoinut muun muassa Lähellä kaupungissa -verkko-oppimisympäristön luontia ja PaikkaOppi -hankkeita.

Hirvensalo jakoi webinaarissa omien kokemustensa pohjalta konkreettisia vinkkejä hankekäytäntöjen jalkauttamiseen. Lue alta kahdeksan kohdan lista!

Hirvensalon vinkit hankekäytäntöjen jalkauttamiseen

1. Oma rooli ja omat vahvuudet
On tärkeää löytää omat vahvuudet, joita voi hyödyntää työssään ja roolissaan esimerkiksi projektityöntekijänä. Kun pohtii omaa taustaansa ja osaamistaan, voi huomata monen asian olevan hyödyksi.

2. Verkostot
Jalkauttamisvaiheessa on tärkeää löytää omalle hankkeelle tärkeiden kohderyhmien verkostoja. Omia tuloksia ja ajatuksia kannattaa jakaa näissä paikoissa, oli ne sitten fyysisiä tai virtuaalisia.

3. Kohderyhmän avainhenkilöiden tavoittaminen
Tietoa hankkeesta kannattaa viedä aihealueen innovatiivisille ja aktiivisille toimijoille, jotka usein levittävät tietoa eteenpäin.

4. Henkilökohtaiset kontaktit
Nykyään ihmiset saavat paljon sähköposteja ja muita viestejä. Joskus viestin avaamiseen vaikuttaa se, että sen on lähettänyt tuttu henkilö. Esimerkiksi hankkeeseen liittyviä tapahtumakutsuja kannattaa lähettää sellaisten henkilöiden, jotka tunnetaan henkilökohtaisesti.

5. Jalkatyö
Vieraile tapahtumisissa, seminaareissa, konferensseissa, kouluissa… Tieto hankkeesta leviää hyvin, kun keskustelee ihmisten kanssa kasvotusten.

6. Tiedon levittäminen helposti omaksuttavassa muodossa
Huomioi kohderyhmä ja sidosryhmät ja puhu heidän kieltään. Lyhyt video voi olla helppo tapa kertoa hankkeen tuloksista.

7. Viestintä- ja markkinointitaitojen kehittäminen
Kirjastot, e-kirjat, kurssit ja oppaat tarjoavat vinkkejä esimerkiksi sosiaalisen median käyttöön ja muuhun tiedonvälitykseen. Sosiaalisen median sisällöntuotannolle on varattava aikaa hankkeessa.

8. Kokeile rohkeasti
Erehdysten kautta oppii ja seuraavalla kerralla osaa paremmin. Kannattaa rohkeasti kokeilla eri asioita.