Aikuisten perusopetuksen opettajia koolla Jyväskylässä

Osaan! – Avaimia aikuisten perustaitoihin -hanke järjesti perjantaina 17.1.2020 Jyväskylässä aikuisten maahanmuuttajien perustaitoihin keskittyvän seminaarin. Seminaari kokosi yli 100 osallistujaa kuulemaan ja keskustelemaan perustaitojen oppimisesta ja opettamisesta.

Aamupäivän avauspuheenvuorossa apulaisprofessori Juhani Rautopuro Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksesta loi katsauksen peruskoulun historiaan ja kertoi perusopetuksen päättöarvioinnin uudistamisesta.

Töölön yhteiskoulun aikuislukion kemian ja matematiikan opettaja Jan Janssonin puheenvuoron aiheena oli yhteisesti tuotetut oppimateriaalit. Usein tarjolla oleva oppimateriaali soveltuu sellaisenaan heikosti maahanmuuttajien opetukseen. Kieli saattaa olla liian pitkää ja monimutkaista, tehtävät perustuvat usein tekstintuottamiselle tai teksti on suunnattu lapsille. Jansson on yhteistyössä muiden opettajien kanssa luonut kemian oppimateriaaleja muun muassa maahanmuuttajien opetuksessa hyödynnettäväksi.

Neuropsykologian erikoispsykologi Pekka Räsänen Niilo Mäki Instituutista toi puheenvuorossaan esille sen, miten suuri ilmiö maahanmuutto on. Tiesitkö, että joka 300. ihminen maailmassa on maahanmuuttaja, ja jos maahanmuuttajat muodostaisivat oman valtion, se olisi väkiluvultaan maailman viidenneksi suurin? Monikielisyys on maailmanlaajuisesti pikemminkin sääntö kuin poikkeus, sillä enemmistö (noin 56 %) ihmisistä tulee useampikielisestä kodista. Oikeastaan suomalaiset ovat siis poikkeus yksikulttuurisuudellaan. Myöskään vieraalla kielellä opiskelu ei ole harvinaista. Singapore on tällä hetkellä PISAn kärkeä. Opetuksen kieli on englanti, mutta monikielisessä Singaporessa suurin osa puhuu äidinkielenään muita kieliä kuin englantia. Afrikan maista PISAn parhaimmistoa on Kenia. Koulussa opiskellaan swahiliksi, joka on maassa pikemminkin lingua francan asemassa – äidinkielenä puhutaan yleensä eri heimokieliä.

Iltapajan työpajoissa jakauduttiin oman opetettavan aineen ryhmiin, joissa päästiin vaihtamaan ajatuksia, kokemuksia ja ideoita kollegoiden kanssa. Aineenopettajat painiskelevat usein puutteellisen kielitaidon aiheuttamien haasteiden kanssa ja päivän aikana tulikin esille erilaisia kysymyksiä tähän liittyen. Miten keskittyä esimerkiksi biologian tai kemian opetukseen, jos oppijoiden kielitaito on puutteellista? Tarvitaanko S2-opetukseen lisää resursseja? Kielen oppimiseen liittyen on pidettävä mielessä, että kielitaidolla on ikään kuin kaksi puolta – itse kielen oppiminen ja kielen oppiminen niin, että pärjää kielen kanssa esimerkiksi tehtäviä tehdessä.

Tutustu Osaan! -hankkeen tuottamiin materiaaleihin verkossa:
Osaan Suomessa -sivusto
Osaan suomea -sivusto

Vinkkinä myös Facebook-ryhmä Aikuisten perusopetuksen opettajat