Esittely

SUSTAFIT-logo.

SUSTAFIT – Sustainable fit-for-purpose nonwovens on tutkimusprojekti, joka vastaa suomalaisen teollisuuden tarpeeseen parantaa kilpailukykyä ja laajentaa mahdollisuuksia nopeasti kasvavilla kestävien kuitukankaiden markkinoilla. Teollisuuden sanoin, on välttämätöntä verkostoitua entistä vahvemmin arvoketjun eri toimijoiden välillä mukaan lukien teollisuus, tutkimus, analyysi- ja demonstraatiotoimijat sekä loppukäyttäjät. Hankkeen toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), VTT ja Aalto-yliopisto. Mukana on myös useita partnereita ja yhteistyökumppaneita.

Taustaa

Kuitukankaiden käyttö lisääntyy maailmanlaajuisten megatrendien, erityisesti väestön kasvun ja ikääntymisen sekä elintason nousun, vauhdittamana. Kuitukankailla on tärkeä rooli sellaisten materiaalien valmistuksessa, jotka ovat välttämättömiä koronaviruksen leviämisen vähentämiseksi, kuten desinfiointipyyhkeet, kasvomaskit ja henkilökohtaiset suojamateriaalit.

SUSTAFIT-projekti tukee maailmanlaajuisia teollisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita korvata kestämättömät prosessit ja materiaalit ympäristöystävällisemmillä ratkaisuilla. SUSTAFIT käsittelee kuitukankaiden kestävyyttä eri näkökulmista ja pyrkii parantamaan tarkoituksenmukaista laatua ja kustannustehokkuutta sekä lisäämään sovellusalueita mykyistä kestävämmille ratkaisuille. Tavoitteena on lisätä kestävien ja tarkoituksenmukaisten kuitukankaiden markkinaosuutta.

Tavoite ja tehtävät

Tärkeänä ensimmäisenä askeleena SUSTAFIT-projektissa lisätään tietoa keinoista edistää kestävyyttä tuotesegmenttikohtaisesti, eli kuvataan kestävyysstrategioita eri kuitukankaiden sovellusalueille. Tämä auttaa toimijoita objektiivisesti ymmärtämään heille vaikuttavimmat reitit kestävyyden parantamiseen.

Lisäksi projekti täydentää yhteisesti tunnistettuja tietovajeita tavoista tehokkaasti lisätä kestävien ja kierrätettyjen kuitujen käytettävyyttä kuitukankaissa ja siitä, miten raaka-aineiden ominaisuudet ja valmistusprosessi vaikuttavat kuitukangastuotteiden ominaisuuksiin.

Yksi projektin spesifinen tavoite on parantaa kestävien kuitujen vedenhylkivyyttä ja antimikrobista suorituskykyä. Nämä nähdään yhteisesti merkittävimpinä esteinä laajemmalle kestävien kuitujen käytölle kuitukangassovelluksissa. SUSTAFIT-projekti tuottaa uutta tietoa näistä yhteisesti tunnistetuista tutkimustarpeista käytännön demonstraatioiden avulla sekä osallistamalla sidosryhmiä yhteisesti arvioimaan uusia arvoketjumahdollisuuksia.

TAMK koordinoi projektia, jonka toteuttavat yhdessä kolme toisiaan täydentävää tutkimustoimijaa Aalto-yliopisto, VTT ja TAMK. Tutkimustoimijat toteuttavat yhdessä projektin, jolla on merkittävä vaikutus suomalaisten toimijoiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Tällä tavoin varmistetaan myös, että osaaminen ja julkinen infrastruktuuri tukevat tätä kasvua. TAMK tuo projektiin vahvat työelämäverkostot, kansainvälisen kaupan ja kestävien arvoketjujen osaamisen sekä kestävien materiaalien kehityksen ja tutkimuksen.

Partnerit ja yhteistyökumppanit

Tutkimushankkeessamme on mukana useita partnereita ja yhteistyökumppaneita; Fortum, Kemira, Lounais-Suomen Jätehuolto, Spinnova, Nordic Bioproducts Group, NordShield, Lixea, UPM, Valmet, Sulzer, Fiber-X, Anpap, SharpCell, Paptic, JedX Medcare, Rester ja Mirka.

Tulemme tekemään yhteistyötä myös tekstiilialan johtavien kansainvälisten tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa kuten The Nonwovens Institute, EDANA, Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V. (STFI) ja NIRI Nonwovens Innovation.

Rahoitus

Tutkimusprojektin rahoittavat Business Finland, tutkimusosapuolet TAMK, Aalto ja VTT sekä osallistuvat yritykset.

Yhteyshenkilöt

Pia Hautamäki (TAMK, koordinaattori), Antti Oksanen (VTT) ja Ali Tehrani (Aalto). Katso yhteystiedot.

SUSTAFIT-tutkimusprojekti vie kohti kestäviä kuitukangastuotteita!