Tampereen yliopiston tulosraportti valmistunut: Tila, tunnelma ja turvallisuus - suuntaviivoja turvallisen tapahtumakaupungin kehittämiseksi

Kuvan lähde: K8/Unsplash

Tampereen yliopiston tutkijoiden Ilari Karpin ja Iina Sankalan kirjoittaman raportin ytimessä on koko SURE-hankkeen tarpeita palvellut skenaariotyöskentely sekä sitä pohjustanut kirjallisuusanalyysi kaupunkien, tapahtumien ja turvallisuuden välisestä suhteesta. Tampereen keskeisiä tapahtuma-alueita on tarkasteltu niin viranomaisten kuin tapahtumatoimijoiden silmin.

Jokainen meistä haluaa asua turvallisessa kaupungissa ja nauttia sen tarjoamista elämyksistä. SURE-hanke tukee Tampereen kaupungin tavoitetta kehittää suunnitelmallisesti kaupunki- ja tapahtumaturvallisuutta. Se haluaa myös edistää uudenlaista turvallisuutta koskevaa ajattelua ja jopa uutta turvallisuuskulttuuria avoimen yhteiskunnan pelisäännöillä. Tämä on tapahtunut tunnistamalla ja kuulemalla turvallisen kaupungin ja turvallisten tapahtumien tekijöitä mutta myös kaupunkilaisia ja tapahtumakävijöitä.

Tapahtumaympäristöt ovat tiloja, joissa erilaiset kaupunkimaiset toiminnot ja tilanteet tiivistyvät. Tapahtumiin mm. kytkeytyvät monet suurten joukkojen kohtaamisesta aiheutuvat riskit. Sellaisina ne tarjoavat hyvät puitteet myös kaupunkiturvallisuuden edistämiselle ja sen tutkimiselle. Kasvava Tampere ja sen muuttuvat tapahtuma-alueet synnyttävät tapahtumista ja niiden turvallisuudesta vastaaville toimijoille tarpeen harjoitella uudenlaisia tilanteita varten. Erilaisten tapahtuma-alueiden suunnittelutarpeet onkin raportissa kytketty kymmeneen yleisempään, turvallisen tapahtumakaupungin suunnittelua jäsentävään suuntaviivaan.

Turvallisuus ei kuitenkaan ole ainoastaan viranomaisasia. Kyse on myös koetusta turvallisuudesta niin tapahtumissa kuin arjessa. Etenkin viime vuodet ovat korostaneet turvallisia kokoontumisia ja terveysturvallisuutta osana vastuullisen tapahtuman järjestämistä. Turvallisuutta ei enää nähdä irrallisena tunnelman luomisesta.

Löydät raportin Julkaisut-välilehdelta tai suoraan täältä.