Tampereen ammattikorkeakoulun tulosraportti valmistunut: Turvallisuuden tunteen tekijät ja turvallisuuden palvelupolku - asiakaskokemuksia arjessa ja tapahtumissa

Kuva: Ilari Karppi

Tampereen keskusta-alueella on useita tapahtumapaikkoja, joita kaupunki haluaa kehittää entistä turvallisemmiksi. TAMKin tehtävänä SURE-hankkeessa oli kerätä käyttäjätietoa Tampereen kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden kehittämiseksi. Tapahtumaturvallisuuden ja arjen turvallisuuden käyttäjäkokemuksia kerättiin erilaisilla menetelmillä. Tavoitteena oli saada selville, mitkä asiat, tilanteet tai ympäristöön liittyvät asiat vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen.

Keskeisiä kohteita olivat Keskustori ja Ratina ympäristöineen, lisäkohteena Sorsapuisto. Arkiturvallisuuden aineistoa kerättiin monipuolisilla palvelumuotoilun menetelmillä mm. haastattelemalla Ratinan kauppakeskuksessa kävijöitä sekä Keskustorin osalta työpajoilla ja internetkyselyillä. Tapahtumaturvallisuuteen liittyen aineistoa kerättiin Ratinan stadionin ja Keskustorin osalta mm. haastatteluilla, 360 asteen kuvauksilla, työpajoilla sekä internetkyselyillä.

Löydät raportin Julkaisut-välilehdeltä tai suoraan tästä linkistä (Theseus)