Vikkelästi töihin -hankkeen ”Sujuvasti soteen” -valmennusohjelma maahanmuuttajille alkoi TAMKissa 29.8.2022

Valmennuksen osallistujia elokuussa 2022

Sujuvasti soteen -valmennusohjelma alkoi 29.8.2022 Tamkissa innostuneissa merkeissä. Valmennusohjelmaan oli lähes 50 hakijaa, joista 36 täytti valintakriteerit. Heillä on siis vähintään suomen kielen taitotaso A2, aikaisempi toisen asteen tutkinto ja he ovat työttömiä työnhakijoita. Järjestimme kesäkuussa ja elokuussa valintakoetilaisuudet, joiden perusteella valmennukseen hyväksyttiin 20 osallistujaa. Heistä 15 otti valmennuspaikan vastaan.

Valmennukseen osallistujat ovat muuttaneet Suomeen Aasiasta, Afrikasta, Australiasta, Intiasta, Lähi-Idästä ja Venäjältä. He puhuvat lukuisia eri kieliä, mutta opetuskielenä on suomi. Valmennettavat ovat lähtömaassaan korkeasti koulutettuja henkilöitä kuten tutkijoita, mikrobiologeja, sairaalakemistejä, lääkäreitä, kätilöjä ja sairaanhoitajia. Yhtenä työllistymisen esteenä heillä kaikilla on ollut riittämätön suomen kielitaito. Valmennettaville tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa jokaisen aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

Valmennusohjelma sisältää sairaanhoitajatutkinnon alkuvaiheen opintoja sekä kaksi työelämäjaksoa vanhuspalveluissa. Ohjelma on laajuudeltaan 810 h ja sen kesto on enintään 10 kk. Valmennus toteutetaan yhteistyössä osatoteuttajien, Sasky-koulutuskuntayhtymän ja Spring Housen, kanssa sekä Tamkin kampuksella että Kehräsaaressa Saskyn tiloissa. Opetusmuotoina ovat lähi- ja etäopetus sekä itsenäinen työskentely. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia opetusmateriaaleja, kuten DIKI-hankkeessa (ESR S21955) tuotettuja sisältöjä, jotka hanketoimijat ovat muokanneet selkosuomeksi. Valmennettavia tuetaan erityisesti ottamaan sotealan ammattisanasto haltuun, joten valmennuksessa panostetaan suomen kielen oppimiseen.

Tammikuussa 2023 alkaa toinen samansisältöinen toteutus, jonka haku aukeaa lokakuussa.

Sirpa Salin,

projektipäällikkö