Työkaluja tekniikan ja STEM-aineiden aktivoivaan opetukseen 3 op.

Kuva: Pixabay

Tavoitteet:

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat löytäisivät uusia pedagogisia tapoja oppilaiden oppimisen ja opiskeluprosessin tukemiseen ja jalkauttavat näitä keinoja omaan oppilaitokseen. 

Sisältö:

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin digityökaluihin ja pedagogisiin menetelmiin, joilla voidaan edistää ja tukea oppimista oppilasta aktivoivin keinoin.

Kohderyhmä:

Opetustoimen henkilöstö, erityisesti matematiikan, fysiikan ja kemian opettajat ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa​.

Toteutusaika- ja tapa:

Koulutusosio toteutetaan 1.4. – 31.5.2019 ennakkotehtävillä, osallistumalla lähipäivään joko 5.3.2019 tai 9.4.2019, jälkitehtävillä ja koulutusosion päättävällä verkkotapaamisella 28.5.2019. ​

Lähipäivät pidetään Tampereen ammattikorkeakoulussa, Kuntokatu 3, Tampere​

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä osallistujatiedot https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/28071/lomake.html

Hanna Kinnari-Korpela