Oppimisanalytiikkaa käytännössä 3 op

Kuva: Pixabay
Kuva: Pixabay

Tavoitteet

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujat ymmärtävät, miten oppimisalusta kerää logidataa ja miten oppimisanalytiikkaa voidaan käyttää ohjauksen välineenä, etenemisen seurantaan ja opettajan materiaalin kehitystyökaluna. Osallistujat työstävät omaa dataa ohjatusti ja tietosuojan huomioiden.

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan yleisesti oppimisanalytiikkaan ja sen merkitykseen oppimisen tukemisessa. Lisäksi osiossa pohditaan analytiikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tietosuoja-asioita (EU GDPR). Koulutusosiossa osallistujat myös perehtyvät hands-on -tyyppisesti oppimisanalytiikan luomiin mahdollisuuksiin omien kurssiensa dataa käyttäen. 

Aika

Koulutus alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.5.2019.

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaustoimen henkilöstö, erityisesti matematiikan, fysiikan ja kemian opettajat ammatillisessa koulutuksessa, perusasteella ja lukioissa

Toteutustapa

Koulutusosio toteutetaan ennakkotehtävillä, osallistumalla lähipäivään 10.4.2019, jälkitehtävillä ja koulutusosion päättävällä verkkotapaamisella 28.5.2019 klo 15.30 – 17.00.

Lähipäivä toteutetaan työpajatyyppisesti, jossa osallistujat perehdytetään logidatan käyttöön, jonka jälkeen he itsenäisesti työstävät omien kurssiensa dataa. Koulutukseen sisältyy verkko-ohjausta.

Koulutuksesta pidetään kaksi samansisältöistä toteutusta keväällä 2019:

1. toteutuksen lähipäivä ti 12.3.2019

2. toteutuksen lähipäivä ke 10.4.2019.

Koulutukset pidetään Tampereen ammattikorkeakoulussa, Kuntokatu 3, Tampere, luokka B6-34b. Vain yhteen lähipäivään osallistutaan.

Edellytykset

Lähipäivään osallistuessa tulee olla mukana kannettava tietokone.

Koulutusmateriaali

Jaetaan verkko-oppimisalustalla, Digmassa.

Opettajat

FM, koulutuspäällikkö Hanna Kinnari-Korpela, FM, matematiikan lehtori Kirsi-Maria Rinneheimo, FM, fysiikan lehtori Juho Tiili ja TkT, fysiikan yliopettaja Sami Suhonen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä osallistujatiedot http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/28072/lomakkeet.html

 

Sami Suhonen