Hankkeen esittely

Opiskelu digitalisoituu ja siirtyy yhä enenevässä määrin verkkoon tai “blended learning” -muotoiseksi opiskeluksi. Toisin kuin luokkatilanteessa, opettaja ei automaattisesti näe mitä ja miten opiskelijat opiskelevat verkossa. Siksi digityökalujen ja niihin liittyvän analytiikan perustietämystä tulisi kasvattaa opettajien keskuudessa. Tällaisen tietämyksen avulla on mahdollista kehittää oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja sekä tukea yksilöllisempiä oppimisprosesseja.

Hanke edistää erilaisten opetusta tukevien digitaalisten järjestelmien käyttöä STEM-aineiden ja tekniikan aineiden opetuksessa sekä lisää oppimisanalytiikkaan liittyvää osaamista lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Hanke kehittää osallistujien yleisiä pedagogisia valmiuksia ja kykyä hyödyntää digitalisaatiota opetuksessa. Tavoitteena on lisätä osallistujien pedagogisia valmiuksia kohti aktivoivampaan opetusta ja oppilaiden yksilöllisempää oppimista digitalisaation ja oppimisanalytiikan keinoin.

Hankkeen koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle koulutuskustannuksiltaan maksuttomia.