Esittely

Tausta

Ravitsemisala on merkittävä työllistäjä, sen asiakaskunta on poikkeuksellisen laaja ja sillä on tärkeä rooli ihmisten arjessa ja juhlassa. Toimiala on kärsinyt erityisen paljon koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta sekä siihen liittyvistä rajoituksista aukioloaikoihin ja täyttöasteeseen. Pandemia on ollut suuri haaste myös työntekijöiden ja yrittäjien hyvinvoinnille.

Tavoite ja tehtävät

Rethink Gastro -hanke tukee alan uutta kasvua kehittämällä ravitsemisalan yritysten työhyvinvointia, tuottavuutta ja liiketoimintaa. Henkilöstön hyvinvoinnilla on välitön yhteys tuottavuuteen ja sitä kautta laajemmin niin yrityksen kannattavuuteen kuin liiketoiminnan kehittämiseenkin. Hankkeella pyritään erityisesti tukemaan työhyvinvointia ja yritysten liiketoiminnan jatkuvuutta pandemian jälkeisessä, muuttuneessa toimintaympäristössä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ravitsemisalan mikro- ja pk-yritykset ja näiden henkilöstö. Kohdealueena on Pirkanmaa.

Vaikuttavuus

Osallistuville yrityksille Rethink Gastro tarjoaa käytännön tukea ja valmennusta työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseen. Yrityskohtaiset kehittämissuunnitelmat huomioivat yritysten yksilölliset haasteet ja tarpeet. Hankkeen toimenpiteet sisältävät mm. työhyvinvointikyselyjä, kehittämistyöpajoja, hyvinvointimittauksia ja yritys-/henkilöstövalmennusta. Kehittämiseen osallistetaan yritysten koko henkilöstö. Yritysten kehittämistoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä TAMKin asiantuntijoiden kanssa.

Kehitettäessä yritysten työhyvinvointia ja liiketoimintaa hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota horisontaalisten periaatteiden toteutumiseen. Näitä ovat mm. sukupuolten tasa-arvo, vaikutukset eri ikäryhmiin sekä kestävä kehitys.

Rahoittajat

Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2021-31.12.2023.

Rethink Gastro juliste (A3-koko)