Hankkeen tavoite:

Kulttuuritapahtuman peruuntumisella on suuri vaikutus niin alueen talouteen kuin tapahtuman moninaisten toimijoiden työhön ja toimeentuloon.

Poikkeustila ja resilienssi tapahtumatalouden organisaatioissa -hankkeen tarkoitus on kehittää kulttuurialan tapahtumatalouden resilienssiä eli kestävyyttä ja palautumista korona-pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Hanke pyrkii tähän toimintatutkimuksellisella, eli eri osapuolet osallistavalla otteella, johon kuuluu paitsi haastatteluja, myös työpajatoimintaa.

Hankkeen toiminta:

Kulttuurialan tapahtumatalous rakentuu laajasta organisaatioverkostosta, johon kuuluu paitsi tapahtumaorganisaatiot sekä kunnalliset ja valtakunnalliset vaikuttajat, myös lukematon määrä sisällöntuottajia; kulttuurialan yrittäjiä, yhdistelmätyöntekijöitä ja freelancereita. Hankkeen tarkoitus on koota tietoa näiltä kaikilta tapahtumatuotannon verkoston osilta ja kehittää yhdessä kohderyhmiensä kanssa toimintamalleja ja käytäntöjä, joilla kulttuuritapahtumat ja niihin kytköksissä olevat toimijat selviävät yli poikkeustilanteen.

Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit ja käytännöt kootaan vapaasti saataville verkkoon oppaan muodossa.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR), ja sen toteuttaa Työelämän tutkimuskeskus (WRC).