Miten aloitan kevytyrittäjänä?

Kevytyrittäjäksi ryhdytään yksinkertaisesti vain rekisteröitymällä käyttäjäksi johonkin lukuisista laskutuspalveluja tarjoavista yrityksistä. Rekisteröityminen ei maksa mitään. Kannattaa kuitenkin vaikka tämän Reittioppaan avulla etukäteen selvittää, mihin on ryhtymässä.

Kevytyrittäminen sopii hyvin työsuoritusten myymiseen asiakkaille, mutta jos tarkoitus on myydä tavaroita, perinteinen yritysmuotoinen toimintatapa on järkevämpää.

Mikä on kevytyrittäjä?

Kevytyrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee toimeksiannetun työn ja laskuttaa työn tilaajaa eli toimeksiantajaa laskutuspalveluyrityksen kautta. Kevytyrittäjä hankkii itse toimeksiantajat eli asiakkaat. Näin kevytyrittäjä toimii ”yrittäjämäisesti” olematta kuitenkaan lainsäädännön mukainen yrittäjä, sillä kevytyrittäjällä ei ole pakko olla yritystunnusta (y-tunnus).

Kevytyrittäjä ja freelancer toimivat hyvin samalla tavalla. Erona on se, että kevytyrittäjällä laskutuspalveluyritys hoitaa kaikki työkorvaukseen liittyvät lainmukaiset maksut ja ilmoitukset. Freelancerin kohdalla nämä velvollisuudet ovat olleet toimeksiantajan, freelancerin itsensä tai hänen kirjanpitäjänsä vastuulla. Tästä syystä toimeksiantajien ei ole ollut mielekästä tilata pieniä työsuoritteita, sillä toimeksiantajalle on helpointa vain maksaa lasku pois hyvin tehdystä työsuoritteesta.

Kevytyrittäjyys on oiva tapa tutustua yrittäjyyteen ja tehdä pienimuotoista yritystoimintaa. Se mahdollistaa myös melko joustavan sosiaaliturvan silloin, kun työtilaisuuksien ja asiakkaiden määrästä ei ole varmuutta tai jos henkilö ei halua sitoutua omaan yritykseen. Kevytyrittäjyys toimii varsin hyvin silloin kun henkilöllä on myös muita tuloja, esimerkiksi opintotuki tai palkkatuloja osa-aikatyöstä.

Varsinainen yrittäjä ottaa riskin, mutta pystyy toisaalta hyödyntämään kevytyrittäjyyttä paremmin erilaiset verotukselliset edut eli sitten kun yrittäjämäinen toiminta alkaa vakiintunutta ja työtilaisuuksia ja asiakkaita riittää, varsinaisena yrittäjänä toimiminen on taloudellisesti järkevämpää – ja jos varsinainen yritys kaatuisi, voi aina palata kevytyrittäjäksi.

Laskutuspalvelun käyttäjänä oleva kevytyrittäjä voi myös perustaa laskutuspalvelun avulla oikean yrityksen. Tällaista kevytyrittäjyyttä voitaisiin kutsua termillä ”toiminimikevytyrittäjyys”. Reittioppaassa kevytyrittämisellä tarkoitetaan pääsääntöisesti kuitenkin toimintaa ilman yritystä ja y-tunnusta.

Verotuksesta, verovähennyksistä, arvonlisäverosta, pää- ja sivutoimisesta yrittämisestä sekä yrittäjän sosiaaliturvasta sisältäen työttömyysturva- ja eläketurvakäytännöt kerrotaan Reittioppaan muissa ohjeissa.

 

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

.