Vierailijablogi: Lean-ajattelulla potkua rakentamisen kiertotalouteen

Leanin kahdeksan hukkaa
Leanin kahdeksan hukkaa (muokattu lähteistä)

Anu Tiitola tarkastelee vierailijablogissa Lean-filosofian soveltamista rakentamisen kiertotaloudessa. Kiertotaloudella ja Leanilla on useita yhteisiä tavoitteita, joista taloudellisen kannattavuuden lisäksi hukan poisto on varmasti selkein. Rakennustuotannossa yritykset jo usein toteuttavat lean-ajattelua, ja sen avulla voitaisiin tehostaa myös purku- ja korjausrakentamisen kiertotaloutta.

Toyotan kehittämän Lean-menetelmän soveltaminen on yleistynyt myös rakennusalalla. Lean on toimintastrategia, joka pyrkii asiakasarvon maksimointiin parantamalla jatkuvasti prosessien virtaustehokkuutta. Virtaustehokkuuden parantaminen tapahtuu vähentämällä hukkaa eli arvoa tuottamatonta resurssien käyttöä. Ytimenä on turhan tekemisen poistaminen, vakioidut toimintamallit ja jatkuva parantaminen.

Kiertotaloudessa hukkaa vähennetään pääasiassa säilyttämällä materiaali käytössä hävittämisen sijaan. Rakennusalalla pyritään rakennusmateriaalien ja -osien uudelleen- ja uusiokäyttöön tai kierrättämiseen neitseellisten luonnonvarojen käytön sijasta.

Leanissa hukka määritetään huomattavasti materiaalikiertoa laajemmin, ja se sisältää kaikki arvonluontiketjun läpimenoaikaa hidastavat tai estävät tekijät. Hukka saattaa siis muodostua esimerkiksi virheellisten työtapojen tai -käytäntöjen aiheuttamasta ylimääräisestä työstä ja siitä johtuvasta hitaudesta, turhista siirroista ja kuljetuksista, ali- tai ylituotannosta yhtä hyvin kuin väärän värisinä tilatuista pintamateriaaleistakin.

Erityisesti purku- ja korjausrakentamisessa materiaalien kierrättäminen on edelleen vähäistä. Huolellinen, mutta väistämättä tavanomaista hitaampi purkaminen, jossa rakennusmateriaalit ja -osat irrotetaan ehjinä ja hyvälaatuisina uudelleenkäyttöä varten, ei ole taloudellisesti houkuttelevaa urakoitsijalle eikä myöskään tilaajalle. Purettujen materiaalien kysyntä on edelleen vähäistä, eikä ole vakiintuneita markkinapaikkoja eikä menettelyjä niiden käyttökelpoisuuden osoittamiseen, jolloin hinnoittelu on vaikeaa. Myös pitkät kuljetusmatkat purkupaikasta käyttökohteeseen aiheuttavat kustannuksia ja päästöjä.

Leanin hukan poiston periaatetta voi materiaalikierron lisäksi hyödyntää monessa muussakin kustannuksia vähentävässä ja läpimenoaikaa lyhentävässä toiminnassa. Se vaatii rakennusprosessin tarkkaa läpikäyntiä siten, että kaikki hukat kaikista käytetyistä resursseista huomioidaan, mukaan lukien esimerkiksi materiaaleja mahdollisesti vahingoittavat kuljetukset tai välivarastointi. Tarkastelun lopputuloksena saadaan selkeät ja yksinkertaiset prosessit, joita huolellisesti seuraamalla varmistetaan hankkeen lähes virheetön valmistuminen ja läpimenoajan lyhentyminen.

Hankkeen läpimenoaikaa lyhentää myös henkilöstön monipuolinen osaaminen: jos oma vaihe valmistuu suunniteltua nopeammin, heidät voidaan siirtää toiseen projektivaiheeseen.

Lean-toimintastrategian soveltaminen kiertotaloudessa vaatii uudenlaista asennetta ja valmiutta ruotia läpi jokaisen prosessin jokainen yksittäinen tehtävä jatkuvasti parantaen prosessikulkua jokaisessa rakennushankkeessa erikseen. Kuulostaako vaivalloiselta? Kyllä, mutta se käy kerta kerralta helpommaksi ja tarjoaa valtavat mahdollisuudet rakennushankkeiden virheettömään ja nopeaan suorittamiseen sekä vielä kokonaan uudenlaiseen materiaalikierron liiketoimintaan!

Blogin kirjoittajalla Anu Tiitolalla on kokemusta Leanin soveltamisesta teollisuuden jätehuollossa.

Lähteet: