Video rakennusmateriaalin lajittelusta ja kierrätyksestä

Talon purkamista kaivinkoneella

Videolla havainnollistetaan uudelleenkäytön mahdollistavaa ehjänä purkua suhteessa rikkovaan purkuun ja sen laatimaan lajitteluun työmaalla ja lajittelulaitoksessa.

RATKI-hankkeessa tuotettu video rakennusmateriaalien lajittelusta ja kierrätyksestä löytyy Tampereen yliopiston suomen- ja englanninkielisenä youtube-kanavalta: https://lwww.youtube.com/c/TampereUniversityResearchandEducation