Pirkanmaan kunnat kaipaavat lisää tietoa ja resursseja kiertotalouteen

purkutyömaa

RATKI-hanke on selvittänyt kyselyllä rakentamisen kiertotalouden tilannetta Pirkanmaan kunnissa. Vastausten perusteella kunnissa kaivataan lisää perustietoa kiertotaloudesta ja enemmän resursseja sen edistämiseen. Erilaiset rakentamisen ja kiertotalouden verkostot nähdään mahdollisuutena, mutta niitä ei vielä hyödynnetä tehokkaasti.

RATKI-hanke lähetti joulukuussa 2021 kaikkiin Pirkanmaan kuntiin eri toimialoille verkkokyselyn, jossa kartoitettiin kuntien yleistä kiinnostusta rakentamisen kiertotalouteen sekä mahdollisia kiertotalouteen siirtymistä hidastavia tai estäviä tekijöitä. Kyselyssä selvitettiin myös, missä Pirkanmaalla toimivissa rakentamisen ja kiertotalouden verkostoissa kunnat jo ovat mukana, sillä useissa selvityksissä on verkostomaisen toimintatavan todettu olevan yksi kiertotalouteen siirtymisen edellytyksistä.

Kiertotalous ymmärretään ja se ilmenee kunnan toiminnassa monin eri tavoin. Rakentamisessa sillä yleensä tarkoitetaan materiaalien ja rakenneosien uudelleenkäyttöä tai rakenteen käyttöikää pidentäviä toimenpiteitä.

Vastauksia saimme valitettavan vähän, joten yksittäisiä vastauksia ei voida yleistää kattamaan kaikkia kuntia ja toimialoja. Vastaukset kuvaavat vastaajien yksittäisiä havaintoja kiertotalouden toteutumisesta Pirkanmaan kunnissa eri toimialoilla.

Yhteistä kaikille vastauksille oli kiinnostus kiertotalouden mahdollisuuksiin ja kiertotalouden potentiaaliin, joka on kunnissa selvästi tunnistettu. Suurimmassa osassa Pirkanmaan kuntia rakentamisen pieni volyymi rajoittaa myös kiertotalouteen siirtymistä. Rakentamisen kiertotalouteen tai muuhun yhteistyöhön liittyviä verkostoja ei tunneta tai niitä ei hyödynnetä. Myös rajalliset resurssit vaikuttavat siihen, kuinka paljon kunnassa voidaan panostaa kiertotalouden kehittämiseen tai lisätiedon hankkimiseen.

Kyselyn pohjalta tunnistettiin teemoja, joihin RATKI-hankkeen seuraavissa vaiheissa keskitytään ja joita tarkennetaan kuntien toimijoiden haastatteluissa kevään aikana. Selkeitä kehittämis- ja tietotarpeita todettiin esimerkiksi hankinta- ja viranomaismenettelyissä. Osaa Pirkanmaan kuntien edustajista on jo haastateltu, mutta lisääkin olemme valmiita haastattelemaan maaliskuun aikana. Raportoimme sekä kuntien että yritysten haastattelujen tulokset huhtikuun aikana. RATKI-hankkeessa on hankittu tietoa pirkanmaalaisista kiertotalouden verkostoista ja hankkeen tulevissa tiedotteissa ja työpajoissa pyrimme antamaan niistä lisätietoa.

Haluatko kuulla lisää? Ilmoittaudu sähköpostilistallemme!

Sirpa Väisänen

Sirpa Väisänen

Lisätietoja