RATKI-hanke lähettää kyselyn kiertotaloustoiminnan nykytilasta kunnille

RATKIssa kartoitetaan kunnissa tapahtuvan kiertotaloustoiminnan nykytilaa. Pirkanmaan kunnille lähetetään lähipäivien aikana kysely, jonka vastauksia hyödynnetään hankkeen jatkosuunnittelussa.

RATKI-hankkeen eri kuntiin lähettämällä kyselyllä selvitämme, millaisiin rakentamisen kiertotalousverkostoihin Pirkanmaan kunnat jo nykyisellään kuuluvat, missä laajuudessa kiertotalous tällä hetkellä kunnissa toteutuu, ja mitä esteitä kiertotalouteen siirtymiselle tunnistetaan.

Kyselyllä pyrimme saamaan käsityksen kiertotaloustoiminnan nykytilasta eri puolilla Pirkanmaata. Hyödynnämme vastauksia jatkohaastattelujen suuntaamiseen sekä Pirkanmaan kiertotalousverkoston toimijoiden törmäyttämisessä vuonna 2022 järjestettävissä työpajoissa.

Mikäli sinua tai organisaatiotasi kiinnostaa osallistua vuoden 2022 aikana järjestettäviin verkostoitumistyöpajoihin ota rohkeasti yhteyttä!