Vierailijablogi: Kiertotalouden opinnäytetöistä ratkaisuja yrityksille

Kiertotalousasiantuntija Anu Tiitola työjaksolla Tutkimuskeskus Terrassa

Anu Tiitola oli Tutkimuskeskus Terrassa kesän ajan harjoittelijana Kiertotalouden asiantuntijakoulutuksen (KIERTAS) työjaksolla ja tutustui viimeaikaisiin rakentamisen kiertotalouden opinnäytetöihin. Vierailijablogissa hän pohtii niistä saatavia oppeja yrityksille ja organisaatioille sekä vinkkaa viisi tutustumisen arvoista opinnäytetyötä rakentamisen kiertotalouden saralta.

Kiertotalouden asiantuntijakoulutukseni työjaksolla Tampereen Yliopiston Tutkimuskeskus TERRAssa kesäni kului opinnäytetöitä lukien ja referoiden. Tehtävä oli erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen, koska kiertotalous rakennusalalla ei ollut minulle ennestään tuttu alue. Opinnäytetöiden laatu vaihteli; osa oli lyhyitä ja helppolukuisia, osa taas vei enemmän aikaa ja vaati tekstiin keskittymistä, mutta antoi vastapainoksi tiedonjyväsiä, joita en olisi muutoin tullut ajatelleeksi. Esimerkiksi se, että paras tapa hyödyntää puumateriaalia ei olekaan yhtä yksinkertainen kuin mitä ensin kuvittelisi. Toisaalta puuta pitäisi käyttää uudelleen, toisaalta puretun puumateriaalin laatu vaihtelee tai sen käyttökelpoisena irrottaminen on hankalaa ja työlästä. Tämän takia vaihtoehtoja puun kustannustehokkaalle hyödyntämiselle energiantuotannossa on vaikea löytää. Muutamat opinnäytetyöt olivat erittäin laajoja ja laadukkaita ja ohjasivat minut hahmottamaan täysin uudenlaisen näkökulman kiertotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. [1]

Monet kiertotalouteen liittyvät opinnäytetyöt oli tehty yrityksille tai organisaatioille toimeksiantajan valitsemasta tutkimusaiheesta, joka yleensä koski kiertotalouden mahdollisuuksien käytännön hyödyntämistä organisaation omassa toiminnassa. Tutkimusten tekijät olivat usein työsuhteessa toimeksiantajaan, mikä loi tutkimusasetelmat ja rajaukset. Opinnäytetöistä saatiin hyvin yritysten tarpeita vastaavia tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä, toisinaan myös ohjeistusta esimerkiksi uuteen menetelmään tai prosessiin. Jos yritykselle eivät kiertotalouden mahdollisuudet ole vielä tuttuja tai jostain aiheesta kaivataan lisää tietoa, opinnäytetyönä tehdystä tiedon kaivamisesta ja perinpohjaisesta analysoinnista voisi olla paljon apua. Opinnäytteiden mahdollisuuksiin yritysyhteistyössä kesän ajan tiiviisti perehtyneenä voin lämpimästi suositella yrityksiä etsimään opiskelijan, joka vielä pohtii dipan, gradun tai AMK-opinnäytetyön aihetta.

 

[1] Top 5 lukusuositusta: