Pilot 1- ja 2 tiimien helmikuiset terveiset

Pilot 1- tiimiläisiä

Hanke rullaa eteenpäin kovalla tahdilla. Molemmat pilotit etenevät siis vauhdilla, ja olemme myös innokkaasti valmistautumassa 16.3.2023 pidettävään kevätwebinaariin.

Pilotti-ryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti ja helmikuun alussa tapasimme sekä Pilot 1 -tiimin että Pilot 2 -tiimin kesken Tampereen ammattikorkeakoulullaPilot 1:n tarkoitus on kehittää levollistava älyasuste konkreettisesti toimivaksi prototyypiksi ja Pilot 2:ssa tarkoituksena on kehittää digitaalisen tuotepassin sisältöä kestävien tekstiilimateriaalien näkökulmasta.

Pilot 1 -hybriditapaaminen sisälsi mielenkiintoisen ja innostavan esityksen pilotin tämänhetkisestä vaiheesta. Tapaamisessa keskusteltiin erityisesti valmistukseen liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi keskustelua herätti tuotteen käytännöllisyys ja kestävyys käyttäjän näkökulmasta. Olipa älytekstiili millainen tahansa, täytyy sen mallin suunnittelussa ja valmistusprosessissa huomioida niin tuotannon kuin käyttäjänkin näkökulma. Materiaalivalinta onkin kaiken pohja. Moneen asiaan tekstiilin valinnassa ja valmistuksessa vaikuttaa myös älyteknologian huomiointi, jonka avulla voidaan kerätä monipuolista ja tarkoituksenmukaista dataa älyvaatteen käyttäjästä

Myös Pilot2-hybriditapaamisessa veimme pilottia aktiivisesti eteenpäin. Keskustelimme EU:n tekstiilistrategian viitoittamalla tiellä materiaalien kestävyydestä, digitaaliseen tuotepassiin kerättävästä tiedosta ja erilaisista näkökulmista tuotantoketjun läpinäkyvyyteen liittyen. Valmistelemme pilottien tulosten esittelyä loppuseminaarissamme 25.5.2023.

Muistathan ilmoittautua 16.3.2023 järjestettävään kevätwebinaariin, joka pidetään etänä TEAMS:ssa. Lisätietoa löydä hankkeen Internet-sivuilta. Ilmoittautumiseen pääset suoraan tästä.

Kuvat: Milla Salama