Tekstiilihankkeen sisältöä kuvaava kuvia, jossa eri materiaaleja ja ekosysteemiä kuvaavia elementtejä

Kestävien ja älykkäiden tekstiilien ekosysteemi

Hankkeessa kehitetään Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi, joka tuo yhteen yritykset, julkiset toimijat, korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot.

Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi

Hanke törmäyttää yhteen tekstiili– ja IT-alan toimijoita uusien innovaatioiden synnyttämiseksi ja olemassa olevien tuotteiden ja ideoiden jalostamiseksi erityisesti terveydenhoidon tuotteiksi. Ekosysteemi tuo yritysten saavutettavaksi korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden osaamisen, innovaatiokyvykkyyden ja kansainväliset verkostot auttamaan koronasta toipumista.

Tausta

Kestävien älytekstiilien ekosysteemi -hanke edistää älykkään erikoistumisen ja hiilineutraaliuden tavoitteita sekä auttaa yrityksiä koronasta toipumisessa ja liiketoiminnan elpymisessä. Ekosysteemi mahdollistaa ja vahvistaa myös uusien yrittäjien ja start-up –yritysten toimintaedellytyksiä.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on:

  • Innovaatio– ja osaamisekosysteemin muodostuminen edistämään yrityksien, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien yhteistyötä älytekstiilien ja puettavan älykkyyden tuotteiden kehittämisessä.
  • Älytekstiilien kestävyyden edistäminen.
  • Älyteknologian integroiminen osaksi tekstiilimateriaaleja muodostaen yhtenäisen kokonaisuuden, joka on käyttäjäystävällinen, toimiva ja esteettinen.
  • Muotoilutyökalujen käytön edistäminen älytekstiilien ja puettavan älykkyyden tuotteiden kehittämiseen.
    Massakustomoinnin ja alustatalouden toimintaedellytysten kehittäminen.

Vaikuttavuus

Hankkeen toiminnan kautta syntyvä ekosysteemi tuo korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden osaamisen, innovaatiokyvykkyyden ja kansainväliset verkostot yritysten saavutettavaksi, auttamaan koronasta toipumista. Parhaiden muotoilutyökalujen löytäminen kestävien ja älykkäiden tekstiilien suunnitteluprosessiin ja massakustomoinnin mahdollisuuksien tunnistaminen ovat ekosysteemissä keskeisessä osassa. Hanke toteuttaa maakuntaohjelmaa, Pirkanmaan selviytymissuunnitelman ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Se luo aktiivisesti yhteyksiä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Hankkeessa syntyvällä kestävien ja älykkäiden tekstiilien ekosysteemillä pyritään vakiinnuttamaan resurssiviisaita toimintatapoja tekstiiliteollisuuteen. Samalla saadaan edistettyä tutkimustiedon leviämistä yrityksiin, mikä lisää tutkimustoiminnan tehokkaampaa hyödyntämistä.

Rahoittajat

Hankkeen rahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 2014-2020 (Pirkanmaan liitto). Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hanketta toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (osatoteuttaja).Hankkeen toteutusaikataulu: 1.9.2021-31.8.2023.

Yhteistyössä