Ekosysteemi ja pilotit

Ekosysteemi

Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi. Hankkeen alussa pidettiin ideiointityöpajoja, joiden tuloksena toteutettiin kaksi pilottia. Läpileikkaavina teemoina olivat terveydenhuolto, työhyvinvointi, turvallisuus ja vapaa-aika. Pilottissa 1 kehittämisen kohteena on levollistava älyvääte tiimille ja pilotissa 2 edistetään vastuullisuutta ja kestävyyttä sekä tuotantokestjun läpinäkyvyyttä digitaalisen tuotepassin avulla. Alta voi katsoa hankkeen trailerin sekä videot pilotti 1- ja 2:sta.

Kohti kestävien ja älykkäiden tekstiilien ekosysteemiä

Hankkeessa kehitettävä ekosysteemi kerää tekstiili-, teknologia- ja IT-alan toimijat kestävien älytekstiilien ympärille. Ekosysteemissa verkostoidutaan ja innovoidaan uusia, kestävästi toteutettuja älykkäiden tekstiilien ja puettavan älykkyyden tuotteita ja palveluja. Digitaaliselle alustalle kerätään tietoa tutkimuksesta, tuotteista, materiaaleista ja valmistajista. Ideiointityöpajojen tuloksena toteutettiin kaksi pilottia.

 

 

Pilotti 1 – Levollistava älyvaate tiimille

Pilotin tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa tuotekehitys muotoiluajattelua hyödyntäen tunnetta välittävä ja jakava vaate tiimille. Älyvaatteessa kestävään tekstiilimateriaaliin integroitiin teknologiaa, joka puolestaan koostuu laajemmasta teknologia-alustasta ml. elektroniikka-, ohjelmisto- ja datakomponentit. Pilotissa tehtävää tuotteen protoa voidaan mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa, projektin jälkeen hyödyntää ja modifioida myös muille kohderyhmille sopivaksi kokonaisuudeksi. Muita kohderyhmiä ovat mm. toimistotyöntekijöille, etätyöntekijöille, vanhukset kotihoidossa tai erityisryhmät.

 

 

Pilotti 2 – Digitaalinen tuotepassi vastuullisuuden, kestävyyden ja läpinäkyvyyden edistäjänä

Pilotti2:ssa mukana olleiden pirkanmaalaisten yritysten, muiden toimijoiden ja käyttäjäryhmien avulla keräsimme dataa digitaaliseen tuotepassiin. Tavoitteena oli edetä mahdollisimman pitkälle demotuotteen globaalissa tuotantoketjussa ja kokeilla eri teknologioilla toteutettujen tunnisteiden toimivuutta. Tuloksena saimme tietoa tuotantoketjussa olevasta datasta, sen hyödyntämisestä ja miten eri tunnisteita voidaan käyttää datan tallentamisessa. Tulevaisuudessa digitaalinen tuotepassi voisi toimia jopa eräänlaisena sertifikaattina tuotantoketjun toimijoiden kesken ja kuluttajalle.