Suomeksi

PerforMat – Materiaalien käytettävyyden osaamiskeskittymä

PerforMat on kunnianhimoinen aloite, jonka tarkoituksena on edistää ”Materials Genome Initiative” -lähestymistapaa suomalaisessa tutkimuskentässä. Suomalaisten vientiyritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi kumppanuusverkosto i) kokoaa yhteen keskeiset sidosryhmät uusien materiaalien: suurlujuusterästen sekä uusien ohutkalvojen ja pinnoitteiden, kehityskaaren, käytettävyyden ja potentiaalisten loppukäyttökohteiden osalta; ii) tuottaa yhteisesti tutkimustietoa uusien materiaalien käytettävyydestä olosuhteissa, jotka edustavat potentiaalisia teollisia sovelluksia; iii) lisää suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä nopeuttamalla uusien materiaalien jalkauttamista haastaviin teollisiin olosuhteisiin yhdistämällä kokeellisen materiaalitutkimuksen, laskennallinen mallintamisen ja tietoinformatiikan, iv) demonstroi optimoinnin tulokset ja v) luo käytänteitä tutkimusinfrastruktuurin, tuotetun tiedon ja virtuaalisten työkalujen jakamiseen tieteen avoimuuden ja tulosten hyödyntämisen lisäämiseksi.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia

Koordinoiva organisaatio

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Partnerit

Tampereen yliopisto, Materiaalioppi
Oulun yliopisto, Materiaali- ja konetekniikka