2. toimintavuosi on käynnistynyt vilkkaasti 

Olemme työskennelleet NYT!issä koko alkuvuoden vilkkaasti vallitsevasta koronakriisistä huolimatta. Hankkeessa aloitti vuoden alussa tutkijana pian väittelevä Malin Fransberg, joka tutkii ensitöikseen nuorten eläinsuhteita ympäristötietoisuuden ilmentyminä. Malin pääsi jo heti tammikuussa tutustumaan hankkeen yhteistyökumppaniin Marttiseen, kun tutkijat kokoustivat nuorisokeskuksessa Virroilla. Hän on myös solahtanut sujuvasti osaksi tutkimusryhmän moninaisia Zoom-tapaamisia ja vuoden alussa käynnistynyttä lukupiiriä.

Opintokurssin suunnittelu alkamassa

Otimme helmikuussa ensiaskelia hankkeessa suunniteltavan uuden opintokurssin kehittelyssä. Juha Nieminen (TAU) ja Eveliina Asikainen (TAMK) ovat päävastuussa ympäristökansalaisuutta ja seikkailukasvatusta yhdistävän opintokurssin suunnittelusta osaksi Tampereen korkeakouluyhteisön Kestävän kehityksen -opinto-ohjelmaa. Kurssi valmistuu vuoden 2022 aikana, ja ensimmäinen kurssi pidettäneen jo hankkeen aikana.

Ensimmäisiä julkaisuja

NYT!in ensimmäinen tieteellinen julkaisu ilmestyi vaivihkaa loppuvuodesta 2020, kun Jenny Paloniityn pro gradu -työ valmistui nuorten ilmastoaktivistien Twitter-viestinnästä. Hankkeen tutkijat Mari Pienimäki, Maarit Marttila ja Marjukka Colliander puolestaan viimeistelivät tammi-helmikuussa ensimmäistä tieteellistä artikkelia vertaisarvioitsijoiden ja toimittajan kommenttien pohjalta. Nuorten ympäristökansalaisuutta käsittelevä artikkeli ilmestynee vuoden lopulla Nuorisotutkimus-lehden nuoriin ja ympäristökysymyksiin keskittyvässä teemanumerossa, jonka vierailevina päätoimittajina ovat Tiina Rättilä ja NYT!in johtaja Päivi Honkatukia. Lisäksi Maarit on kirjoittanut huhtikuussa 2021 ilmestyvään Liikunta & Tiede -lehteen artikkelin elämys- ja seikkailupedagogiikan toteuttamisesta talviolosuhteissa.

Maaliskuun alussa Päivi fasilitoi tutkimusryhmälle tapaamisen, jossa ideoitiin hankkeessa tuotettavaa suomenkielistä teosta. Päivi ja Mari osallistuivat myös ilmastohankkeiden yhteiseen tapaamiseen, jossa keskusteltiin mahdollisista yhteisistä julkaisuista.

Kohti paranneltua leirikoulupilottia

Olemme lukeneet syksyllä 2020 järjestetyn ensimmäisen leirikoulupilotin aineistoja ahkerasti ja uteliaasti. Analysoimalla leirikouluun osallistuneiden yhdeksäsluokkalaisten haastatteluita, kyselyitä ja kanssatutkijoiden tekemiä videoita kehitämme yhdessä Marttisen ohjaajien, etenkin Siina Leinikan kanssa leirikoulun aktiviteetteja kohti toista paranneltua pilottia. Pahenevan koronakriisin vuoksi päätimme siirtää toisen pilotin huhtikuusta tämän vuoden syyskuuhun. Hankkeen kolmas ja viimeinen pilotti järjestetään marraskuussa.

Ensimmäiseen pilottiin osallistunut ysiluokka järjesti helmikuussa ruokahävikkitapahtuman koulussaan. “Hävikkibattle” sai paljon myönteistä palautetta muilta oppilailta ja koulun henkilökunnalta. Oppilaat kirjoittivat siitä jutun paikallislehteen. Koronatilanteen salliessa NYT!in tutkijat käyvät vielä kevään aikana haastattelemassa oppilaita hävikkibattlestä ja leirikoulun jälkitunnelmista.

Kehitettävän leirikouluohjelman levittämistä aletaan suunnitella

Iloksemme voimme kertoa myös, että NYT!issä kehitettävän ympäristöleirikouluohjelmien valtakunnallisen levittämisen suunnittelu on käynnistynyt. Suomen Nuorisokeskusyhdistys (SNK) yhdessä Marttisen Nuorisokeskuksen kanssa tulevat levittämään ohjelmia kaikkiin nuorisokeskuksiin ympäri Suomea. SNK on saanut ohjelmien levittämiseen ja ympäristötoimijuuden vahvistamiseen koko nuorisokeskusverkostossa rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kirjoittajat: päätutkija Mari Pienimäki & hankejohtaja Päivi Honkatukia