Koneen Säätiö NYT!in rahoittajana (2020-23)

Koneen Säätiö myönsi joulukuussa 2019 NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen -tutkimushankkeelle nelivuotisen rahoituksen (2020-2023) Tampereen yliopistoon. Tutkimuksessa tarkastellaan luonnon seikkailullisen ja elämyksellisen kokemisen yhteyttä nuorteen haluun ja valmiuksiin toimia ympäristön puolesta.

Hankkeen johtajana toimii prof. Päivi Honkatukia Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta ja varajohtajana prof. Veli-Matti Värri Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta. Tutkimusta tuottaa NYT!-kollektiivi, johon kuuluu tutkijoita Tampereen korkeakouluyhteisöstä (Tampereen yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta) ja Tampereen seudun ammattiopistosta Tredusta.

NYT!-kollektiivissa on käytännön kentän toimijoina mukana mm. Marttisen nuorisokeskus (Virrat), jossa toteutetaan toimintatutkimuksena leirikoulupilotteja, ja Suomen nuorisokeskusyhdistys, joka levittää hankkeessa suunniteltavan leirikouluohjelman nuorisokeskuksiin ympäri Suomea. Keskeinen yhteistyökumppani on myös Seikkailukasvatusverkoston tutkijafoorumi, joka toimii hankkeen ohjausryhmänä.