Huovilalle stipendi pro gradusta ja muita NYT!in kuulumisia

Ulos-Ut-Out ulkona oppimisen tapahtuma: "Tutkimussiltaa tulevaan" -työpaja

NYT!-hankkeessa pro gradu-tutkimusta tehneelle Johanna Huovilalle myönnettiin NUOLI Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden stipendi ansiokkaasta tutkielmastaan ”Ekana päivänä oli jo seikkailullinen tunne” Nuorten määritelmiä seikkailullisuudesta ympäristöteemaisen leirikoulun aikana. Nuorten puheissa nousi esiin yhteisöllisyyteen, toiminnallisuuteen, kokemuksellisuuteen ja luonnonympäristöön liittyviä määritelmiä. Tulokset osoittavat luontoympäristö on vaikuttava tekijä seikkailullisessa toiminnassa. Leirikoulujen toiminnalliset aktiviteetit jäivät yläkouluikäisten nuorten mieleen myönteisesti, vaikka niissä käsiteltiin vaikeitakin ympäristöasioita. Huovila toteaa myös, että Nuorisokeskus Marttisen ohjaajien ja NYT!:in tutkijoiden kanssa yhteistyössä suunniteltu leirikouluohjelma toteuttaa tavoitteellisen seikkailukasvatuksen periaatteita sekä edistää ja toteuttaa ympäristökasvatusta nuorisotyön kentällä. Olemme ylpeitä ja kiitollisia Johannan panoksesta leirikouluihin, tutkimustyöhön sekä hänen menestyksestään että maisterin tutkinnosta.

Tutkijat keskustelemassa: planeetan pelastamisen epävarmuus sekä seikkailu- ja ympäristökasvatuksen yhteiset tavoitteet   

Tutkijat Mari Pienimäki ja Marjukka Colliander pitivät avauspuheenvuoron aiheesta ”How to tackle with the atmosphere of unconfidence in saving the planet?” Tampereen Ammattikorkeakoulussa järjestetyssä avoimessa keskustelutilaisuudessa Sustainability Open Space:ssa yhtenä maaliskuun iltapäivänä. Monipolvisessa dialogissa osallistujat nostivat esille, että rikkaus pitäisi määritellä uudestaan ja että kestävää kehitystä pitäisi opettaa jo varhaiskasvatuksessa. Vilkas keskustelu käytiin siitä, miten ”vihreys” voi olla trendikäs markkinointikeino ja että nuoret aistivat ympäristöpuheiden tekopyhyyden. Osallistujat painottivat, että muutosta asenteissa ja toiminnassa on tapahtumassa asteittain, mutta tämä ei välity niin mediassa kuin muissa puheissa riittävästi. Kaikki tämä vaikuttaa epävarmuuden kokemukseen.

Hankkeen seikkailukasvatuksen tutkijat Maarit Marttila ja Johanna Huovila vetivät kesäkuussa työpajan Ulos-Ut-Out ulkona oppimisen tapahtumassa. ”Tutkimussiltaa tulevaan” työpajassa pohdittiin seikkailukasvatusta ja toiminnallisia menetelmiä lasten ja nuorten ympäristökansalaisuuden edistämisessä sekä nuorten kasvattamisessa ympäristökriisin aikakaudella. Työpajan konseptina oli ”ihmettelypolku”, joka koostui viidestä eri pohdintatehtävästä reilun kahden kilometrin luontopolun varrella. Osallistujat kiersivät polun pareittain ”kävelykokouksen” tapaan. Polun aikana syntyneet keskustelut virittivät työpajan toisessa osiossa monipuolista keskustelua omista kokemuksista, näkemyksistä ja tutkimuksista. Keskusteluissa korostui oman osaamisen, yhteisen reflektoinnin ja tiedonjakamisen merkitys. Työpaja oli osallistujilleen voimaannuttavaa ja innostavaa, ja se osoitti, että Suomessa tehdään monipuolista ja laadukasta työtä työpajan teemojen ympärillä.

Nuorten ympäristötoimijuutta edistävä opintokurssi on jälleen korkeakouluyhteisön ohjelmassa

NYT!in tuloksien siivittämänä Tampereen korkeakouluyhteisölle suunnitellusta ”Nuoret kestävän kehityksen toimijoina” -opintokurssista saatiin hyvää palautetta viime syksynä. Hankkeessa myös tutkijoina toimivat Juha Nieminen ja Eveliina Asikainen vetävät kurssin uudestaan tulevana syksynä TAMKin ja Tampereen yliopiston opiskelijoille. Kurssilla opiskelijat suunnittelevat ”ympäristötekona” tutkijoiden kanssa yhteistyöstä NYT!-hankkeen loppuseminaariin, joka pidetään 28.11.2023 Tampereen yliopiston keskustakampuksella. Opiskelijat ideoivat seminaariin tuoreita, dialogisia tapoja avata hankkeen tuloksia ja herättää niistä julkista keskustelua. Seminaarin kohderyhmänä ovat tutkijat, opiskelijat, opettajat ja nuoret, kaikki, joita kiinnostavat nuorten asiat, ympäristökysymykset ja niiden parissa vaikuttaminen. Tämä on kutsu osallistua: laita siis jo kalenteriisi varaus!

Julkaisuja tulossa!

Tutkijakollektiivissa olemme enimmäkseen syventyneet aktiiviseen kirjoitustyöhön kevään aikana. Meillä on ollut ilo kokoontua jakamaan ajatuksia mahtavan tutkijaporukkamme kanssa ja työstämään inspiroivaa kirjaprojektia, joka käsittelee nuorten ympäristötoimijuutta, seikkailukasvatusta, luontosuhdetta, kollektiivista toimijuutta ja kokemuksia nuorten kanssa tutkimisesta. Meillä on palava halu jakaa tietoa ja oivalluksia näistä keskusteluista ja hankkeen tuloksista kanssanne tulevaisuudessa.

Hankkeen suomenkielisen kirjan lisäksi useita artikkeleita on paraikaa prosessissa erityyppisissä tieteellisissä aikakauslehdissä. Marttilan ja Pienimäen nuorten luontoyhteyttä ja -suhdetta käsittelevä artikkeli julkaistaneen vielä tänä vuonna kotimaisessa journaalissa. Tutkija Malin Fransbergilta on tulossa englanninkielinen artikkeli nuorten eläinsuhteista. Nieminen on kirjoittanut luontokäsitysten muutoksista virallisissa nuoria koskevissa dokumenteissa. Kirjan lisäksi tulevana syksynä kirjoitetaan aktiivisesti muitakin tieteellisiä artikkeleita. Odotamme innolla tulevaa syksyä niin erilaisia esiintymisiä kuin julkaisujen kirjoittamista ja julkituloa.

Kirjoittajat: Marjukka Colliander ja Mari Pienimäki