Kenen kanssa teemme yhteistyötä?

Korkeakoulutetun vastavalmistuneen nopean työllistymisen tueksi vahvistetaan ammattilaisten yhteistyötä ja kehitetään ohjauksen palvelumallia.

Yhteistyötä suunnitellaan yhteisissä tapaamisissa sekä kehittämistyöpajoissa. Tapaamisten ja työpajojen aikana toimijat tutustuvat toisiinsa, organisaatioiden ohjauspalveluihin ja niiden kautta luodaan pysyvät rakenteet ja toimintavat yhteistyölle.

Korkeakoulun asiantuntijat sekä Tampereen työllisyys- ja kasvupalvelujen korkeakouluagentit tapaavat toisiaan kuukausittain kehittämistyöpajoissa ja kerran kahdessa kuukaudessa isomman porukan kesken. Ammattilaisten viestinnän tueksi rakennetaan yhteistä TEAMS-alustaa.

Yhdessä rakennettujen toimintamallien tavoitteena on korkeakoulutetun sujuva ohjaus kohti työllistymistä.

Lue uutinen 28.6. 2022
Vastavalmistuneet nopeammin töihin korkeakouluyhteisön ja kaupungin yhteistyöllä

Kuvaus yhteistyön toteutustavoista. Keskellä on neljä palapelin palaa, joiden molemmin puolin on tekstikuvaukset yhteistyön osa-alueista: Yhteiset tapaamiset, kehittämistyöpajat, viestintä, yhdessä tekemistä ja osaamisen syventämistä. Tiedot löytyvät leipätekstistä.

Kehittämistyössä ovat mukana Tampereen korkeakouluyhteisön lisäksi:

Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalvelut
Nokian työllisyyspalvelut
Lempäälän työllisyyspalvelut
Valkeakosken työllisyyspalvelut
Työllisyyden kuntakokeilut