Uudenlaista yhteistyötä korkeakoulutetun nopean työllistymisen edistämiseksi

Kaksi kättä, jotka asettavat palanpelin paloja paikalleen

Tampereen työllisyyspalvelut ja Tampereen korkeakouluyhteisö lähtivät keväällä 2021 pureutumaan korkeakoulutetun työnhakijan nopean työllistymisen edistämiseen yhdessä. Yhteistyön kehittämisessä työllistämisen tuen näkökulmasta oltiin uuden edessä, sillä vastaavanlaista ei ole valtakunnallisesti aiemmin tehty.

Miten korkeakouluyhteisö voisi tukea jo valmistunutta henkilöä, joka ei korkeakoulututkinnosta huolimatta löydä töitä nopeasti valmistumisen jälkeen? Miten taas työllisyyspalvelut voisivat hyödyntää korkeakoulun asiantuntijuuden asiakkaan työllistymisen tueksi omassa työssään?

Työllisyystilanne otollinen korkeasti koulutetun nopean työllistymisen edistämiselle

Tutkimusten mukaan sillä on merkitystä, miten nopeasti työllistyminen tapahtuu. Työllistyminen muuttuu haastavammaksi ja pitkäaikaistyöttömyyden riski kasvaa, jos työllistymistä ei tapahdu ensimmäisen kolmen kuukauden aikana työttömyyden alkamisesta. Työllisyystilanne on yleisesti parantunut: helmikuun 2022 työllisyyskatsauksen mukaan avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä paljon ja vastavalmistuneet työllistyvät hyvin. Työministeriö toteaa, että tilanne onkin hyvin otollinen työllistymistä edistävän toiminnan kehittämiselle.

Pirkanmaalla korkea­-asteen koulutettuja oli helmikuussa työttöminä 4 767 henkilöä eli 22 prosenttia kaikista työttömistä. Osuus on ollut vuosia samankaltainen. Uutta yhteistyötä korkea-asteen koulutettujen työllistymisen edistämiseksi selkeästi tarvitaan. Tampereella korkeakoulusta valmistunut voi työttömäksi jäädessään ilmoittautua työnhakijaksi. Tämän myötä hän siirtyy työllisyyspalveluiden asiakkaaksi ja hänelle nimetään henkilökohtainen OMA-valmentaja. OMA-valmentajan tehtävänä on auttaa työnhakija-asiakasta työttömyysturvaan liittyvissä asioissa sekä kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa, miten hänen yksilöllisessä tilanteessaan työllistymistä voitaisiin edistää. Asiakkaalle voidaan tarjota esimerkiksi erilaisia työllistymistä tukevia palveluita.

Korkeakoulutoimijoiden asiantuntijuutta tarvitaan laajasti yhteistyöhön työllistymisen tukemiseksi

Kaikkien opiskelijasta työnhakijaksi siirtyvien työllistymisen tukeminen on tärkeää. Yhteistyön rakenteet työllistymisen edistämiseksi tulee luoda, ja tässä tarvitaan innovatiivisuutta. Tampereen ammattikorkeakoululla on perinteisesti vahvaa työelämäyhteistyötä ja työllistyminen on itsestään selvä tavoite sekä yhteiskunnallisesta että yksilöllisestä näkökulmasta. Työllisyyspalveluilla on ajantasaista tietoa työelämästä ja työantajien tarpeista sekä työllistymisen haasteista ja mahdollisuuksista. Tutkintoaloilta, tiedekunnista ja ohjauspalveluista löytyvää tietoa ja osaamista voidaan vastaavasti hyödyntää työllistymisen tukemisessa nykyistä enemmän.

Korkeakouluyhteisön toimijat ovatkin olleet motivoituneita pureutumaan teemaan ja osallistumaan yhteistyön kehittämiseen työllisyyspalveluiden kanssa. Lisää asiantuntijoita tutkintoaloilta ja tiedekunnista sekä ohjaustoimijoista tarvitaan mukaan edistämään kaikkien korkeakoulusta valmistuvien työllistymistä.

Tampereen korkeakouluyhteisöllä on mahdollisuus toimia valtakunnallisesti suunnannäyttäjänä työllistymisen edistämisessä!

Kirjoittaja: Tuija Laakso, Nopeasti töihin -projekti, lehtori, sosiaali- ja terveysala, TAMK

Kuva: Pixabay

Lähde: Työllisyyskatsaus, helmikuu 2022