TAMK blogissa kyvykkäitä opettajankouluttajia

https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/kyvykkaita-opettajankouluttajia-mita-ihmetta/