Kyberuhkaharjoitus yrityksille - ilmoittaudu mukaan!

Osana Kyberturvaaja-hanketta ollaan kehittämässä yrityksille soveltuvaa kyberuhkaharjoitusta. Harjoitus tehdään yhteistyönä Väestörekisterikeskuksen kanssa ja se pohjautuu heidän julkishallinnon organisaatioille kehittämäänsä Taisto-harjoituskonseptiin.

Nyt etsitään sopivia yrityksiä testaamaan ja kehittämään harjoitusta. Kehittämistyötä tehdään useammassa osassa, jossa eri kokoiset yritykset tekevät harjoitusta ohjatusti ja sen perusteella harjoitusta kehitetään edelleen. Tarkoituksena on saada luotua kyberturvallisuuteen liittyen hyvä, erilainen ja käytännönläheinen oppimistapahtuma.

Harjoituksen kehittämiseen osallistuminen on yrityksille maksutonta. Käytännössä yrityksen tulee voida varata sopivilta työntekijöiltään (3-5) aikaa yhden työpäivän verran harjoituksen kehittämisen työpajaan osallistumiseen. Ensimmäiset työpajat järjestetään kiinnostuneiden yritysten kanssa toukokuussa 2019 ja seuraavat syksyllä 2012.

Mikäli yrityksenne haluaisi osallistua harjoituksen kehittämiseen, niin ottakaa yhteyttä Ville Haapakankaaseen.