Esittely

KYBERTURVAAJA-hanke

(1.4.2018-31.3.2020)

Vuonna 2020 kyberturvallisuus on suomalaisen yhteiskunnan sisäänrakennettu ominaisuus. – Professori Jarno Limnell, Aalto yliopisto

Kyberturvaaja-hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää kyberturvallisuuteen liittyvää työelämälle tarjolla olevaa koulutusta olemassa olevien tutkintokoulutusten pohjalta. Koulutuksella pyritään vastaamaan orastavaan osaamispulaan sekä yhteiskunnan tulevaisuuden vaatimuksiin. Työelämäkoulutuksien lähtökohtana tulee olemaan paikallisten yritysten tarpeet – erityisesti p&k-sektori ja ne suunnitellaan tukemaan yritysten alaan liittyviä työtehtäviä. Paikallisia yrityksiä otetaan mukaan työelämäkoulutusten valmisteluun.

Hankkeessa syntyy alueiden yritysten käyttöön työelämäkoulutuksia, ohjeita ja suosituksia, testaus- ja pilotointiympäristöjä sekä alan alueellisten toimijoiden muodostama osaajaverkosto.

Kyberturvaaja-hankkeen konkreettiset osatavoitteet:

  1. yhteistyöverkoston rakentaminen
  2. työelämäkoulutusten suunnittelu
  3. testaus- ja pilotointiympäristöjen hyödyntäminen

Kyberturvaaja on viiden korkeakoulun yhteishanke, jonka päärahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen ESR-toimenpidekokonaisuuteen uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen. Hankkeet toteuttajat ovat Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu.

Hankkeen koordinoivana tahona toimii Tampereen ammattikorkeakoulu.