KYBERTURVAAJA

Hanke työelämän kyberturvallisuusosaamisen parantamiseksi.

Taustaa

Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja -järjestelmien toiminnasta ja näin ollen myös erittäin haavoittuvainen niihin kohdistuville häiriöille. Kyberturvallisuus on nopeasti kehittyvä ala, jonka osaaminen tarvitsee työelämälähtöistä, ketterästi uudistettavissa olevaa ja ajankohtaista työelämäkoulutusta. Kyberturvaaja-hankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata tähän haasteeseen.