Kyberturvallisuuden osaamistarvekartoitus yrityksille

Kyberturvaaja-hankkeessa kartoitetaan yritysten nykytilaa sekä kouluttautumistarpeita ja toiveita monella eri tavalla. Yksi tavoista on erilaiset kyselylomakkeet, joihin kerätään vastauksia paikallisesti yrityksiltä. Tässä linkissä on Pirkanmaan alueelle tarkoitettu lomake. se on toimitettu useille yrityksille suoraan mutta tässä vielä julkiseen jakoon, mikäli ei ole kaikki halukkaita vastaajia tavoittanut. Vastauksia kerätään kevään 2019 ajan.

https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/27590/lomake.html